Arild Knutsen og John Melhus går hardt ut i Nettavisen mot andre som mener noe annet enn dem om forslagene til rusreformutvalget.

Forslagene som dagens regjering skal ta stilling til innebærer at dagens unge, og nye brukere vil få utvidede rettigheter til å bruke og besitte narkotika.

Les også: 70-tallet ringte, de ville ha tilbake politikken sin

Knutsen hevder at «mindre mengder narkotika til eget bruk skal pålegges å møte opp i et rådgivningsorgan». Forslaget fra rusreformutvalget er derimot at dette skal være frivillig, og de anbefaler heller ingen sanksjoner om man lar være med å møte opp.

Ungdommer kommer ikke til å stille opp i nemnd

Ungdommer som ikke har erfart noen langtidskonsekvenser ved narkotikabruk, som hepatitt C, blodforgiftninger, kognitive svekkelser og andre fysiske og psykiske skader kommer ikke til å stille opp i noen nemnd, så lenge bruken oppleves som kontrollbar, gøy og spennende.

For ungdom blir ofte voksne personer innen politi og barnevern noe som utgjør en slags «front». Det blir ofte til at ungdommene møter disse med opposisjon og latterliggjøring. I rusmiljøene gjelder dette ofte like mye jentene som guttene.

Derfor er ungdomsarbeidere som Safi Faryabi, Monsef Benali og Anas Jarrari veldig viktige i debatten, når de i et intervju i VG sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hevder at rusreformen slik den er foreslått vil ødelegge mer enn den vil hjelpe ungdommen.

Disse tre vet faktisk hva de snakker om. Med en tillit og dialog med utsatt ungdom, som hverken barnevernet eller politiet har noen særlig mulighet til å få.

Portugal er ikke svaret

I Portugal sin rusreform er det en «gulrot og pisk»-strategi, som antageligvis hadde vært helt umulig å innføre i Norge.

Vil du ha hjelp, får du dette. Vil du ikke kan du på flekken få husarrest, bli nektet reise til utlandet, bli fratatt arbeidet eller få skyhøye bøter. Er du allerede i behandling, kan saken din bli henlagt, men du kan allikevel bli pålagt oppmøteplikt eller tvungen oppfølging.

Det er altså lite som er i samsvar med den maksimale liberaliseringen og avkriminaliseringen som foreslås i Norge.

Les også: Enkeltskjebner i mediene får politikerne til å flykte fra sine egne politiske vedtak

Norge praktiserer allerede mye straffefrihet, med ruskontrakter og soning på institusjoner. Fordelen med deler av dagens ruspolitikk er (etter min mening) at du kan bøtelegge og utvise grunnløse asylsøkere, statsløse og arbeidsinnvandrere, som utgjør en større andel av de som blir tatt med narkotika i Norge.

Blir forslagene til rusreformutvalget vedtatt faller denne muligheten bort, og disse gruppene får en lovmessig rettighet til å motta hjelp for narkotikabruk fra det offentlige. Det blir vanskeligere å få kriminelle ut av landet, og det gjør det enklere for kriminelle å operere i de norske rusmiljøene, akkurat som Faryabi, Benali og Jarrari sier.

Hersketeknikk

Det blir skammelig når Knutsen og Melhus går til personangrep på «Henrik» (17) som stiller opp til et intervju i NRK om ruskontrakten sin. Knutsen og Melhus hevder «å bruke en ungdom under tvang med overhengende trussel om straff, til å uttale seg om ruskontrakt».

Les mer fra Norsk debatt her

Dette er ren hersketeknikk fra Knutsen og Melhus, som de ikke trenger å bruke om de mener at egne argumenter holder mål. All ære til «Henrik» som står frem i NRK med egne meninger.

Knutsen og Melhus avslutter med: «De som ønsker fortsatt kriminalisering har ikke kunnskapen på sin side, uansett hva de klarer å lire av seg i mediene».

Jeg vil hevde at «Henrik» på 17, Safi Faryabi, Monsef Benali og Anas Jarrari har akkurat det.