Gå til sidens hovedinnhold

Rustad blånekter på insolvens

Styreformann Riulf Rustad blånekter for at Hands er insolvent. Det tror ikke Ementor-ledelsen på, og truer nå med å omstøte salget av Hands' danske virksomhet. I morgen møtes partene i skifteretten

Investorene Riulf Rustad balanserer Hands videre på en knivsegg. Han har ingen planer om å innfri gjelden på 14 millioner kroner til Ementor.Ementor-sjefen Arne A. Jensen & Co har begjært Hands konkurs for å få tilbake sine penger, men Rustad blånekter- Hvis du putter en kruttlapp-pistol til hodet mitt, tror du jeg betaler da? sier Rustad.Pr. tredje kvartal hadde Hands 70 millioner kroner i kortsiktig gjeld og leverandørgjeld, hvorav 14 millioner kroner altså skyldes til Ementor.Nekter for insolvens

Rustad nekter for at IT-konsulenthuset Hands er insolvent. Dette tror imidlertid ikke Ementor-ledelsen på, og velger derfor å gå videre med konkurssaken.- Vi er ute etter en "fair" og likebehandling av kreditorene før og nå, sier Ementor Norge-sjef Steinar Sønsteby til iMarkedet.Rustads trumfkort er at han har gjennomført en emisjon på 35 millioner kroner. I tillegg har han en garantert emisjon på 10 millioner kroner i Hands.IT-konsulentselskapet hadde negativ egenkapital på 27 millioner kroner pr. tredje kvartal. Etter den gjennomførte og den garanterte emisjonen vil Hands få en egenkapital på 18 millioner kroner.I disse tallene er det ikke hensyntatt andre endringer i fjerde kvartal.For at et selskap skal være insolvent, slik at det kan åpnes konkurs, er det to forhold som må være oppfylt. For det første må selskapet være illikvid. Det vil si at selskapet ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og illikviditeten skal ikke være av forbigående art. For det andre må selskapet være insuffisient, det vil si at verdien av selskapets eiendeler er lavere enn selskapets gjeld.Tøft for kreditorer og ansatte

Det er flere sentrale personer som har sluttet i Hands de siste ukene. iMarkedet har vært i kontakt med noen som slutter for å starte en konkurrerende virksomhet. Likevel nekter Rustad for at konkursbegjæringen har gått utover selskapet.- Er det folk som har sluttet på grunn av konkursbegjæringen?- Nei, sier Rustad.Sentrale kreditorer som SE-Banken og Microsoft har heller ikke ettergitt gjeld, slik flere medier har skrevet den siste tiden. De sentrale kreditorene har forlenget kredittiden og ettergitt småbeløp av gjelden. SE-Banken er finansiell kreditor, mens Hands skylder Microsoft penger på grunn av lisenssalg.- Det er en kombinasjon av ettergivelse og utsettelse, sier Rustad til iMarkedet.Emisjonen til Hands ble gjort på totalt 45 millioner kroner til kurs 0,50 kroner. Det ble ikke satt noen betingelser i emisjonen, utover at hovedemisjonen på 35 millioner kroner ble godtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen 31. desember 2003. Resten av emisjonen, 10 millioner kroner, er garantert for.Vil omstøte salg

Ementor truer Rustad og Hands med at tidligere transaksjoner som er gjennomført av selskapet må reverseres. Transaksjoner gjort innenfor tre måneder kan nemlig omstøtes hvis skifteretten bestemmer det. Dette gjelder blant annet salget av den danske Hands-virksomheten til Columbus IT Partner.- Hallo, hvis du ikke er insolvent hva kan du omstøte da? Det blir bare tull dette, sier Rustad til iMarkedet.- Det er jo en alvorlig situasjon å få en konkursbegjæring?- Nei, det er ikke en alvorlig situasjon. Vi kommer til å møte opp i morgen. De vil komme med sine påstander, og vi vil avvise dette. Deretter vil møtet være slutt, sier Rustad.Det er kjendiskretsen av private investorer på Oslo Børs som tegnet seg i emisjonen i Hands. Mens Riulf Rustad tegnet seg for relativt beskjedne 1,2 millioner aksjer, tegnet Øystein Stray Spetalen 10,68 millioner aksjer, eller 12 prosent, Christen Sveaas tegnet 4,8 millioner aksjer, eller 7,6 prosent mens Per Boasson kjøpte 8 millioner aksjer, eller 9,8 prosent.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken