Gå til sidens hovedinnhold

Så mye oljepenger har vi

Aldri før har finansministeren overført mer penger til oljefondet.

Oljefondet la godt på seg også i starten av året. Avkastningen av Statens pensjonsfond – Utland var 1,5 prosent i første kvartal.

NA24 - din næringslivsavis

- Det var særlig oppgangen i de internasjonale aksjemarkedene som bidro til oppgangen, forteller visesentralbanksjef Jarle Bergo i en pressemelding.

Rekordoverføring fra Kristin
Han legger til at det ble tilført midler i pensjonsfondet tilsvarende 93,4 milliarder kroner fra Finansdepartementet, som er den største kvartalsvise tilførselen i fondets historie. Fondets markedsverdi var 1.876 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Ifølge sjefen for Norges Banks kapitalforvaltning er bakteppet for den gode utviklingen i kapitalmarkedet en sterk økonomisk vekst internasjonalt.

Ser små mørke skyer
- Men det er noe usikkerhet, særlig knyttet til boligmarkedet i USA, men også inflasjonsfare og noen negative utviklingstrekk i Kina, sier Kjær.

Han forteller blant annet om et kraftig fall i finansiering av boliglån med lav sikkerhet i USA, og svak boligaktivitet i USA.

- Det ga bekymring for en dårligere økonomisk utvikling, sier sjefen for kapitalforvaltningen.

- Jeg vil ikke si at aksjemarkedet er ferdig i forhold til slike korreksjoner. De kommer igjen innenfor en langsiktig trend. Det vil alltid være noen andre faktorer, sier Kjær.

Solide bedrifter
De internasjonale aksjemarkedene viste fortsatt oppgang i første kvartal. Særlig sterk var oppgangen i Europa, USA og i fremvoksende markeder.

Spørsmålet Knut Kjær stiller er hvor lenge det gode veksten i de internasjonale aksjemarkedene kan fortsette.

- Man er fortsatt ikke på den toppen i Europa, som man var på i 2001. Samtidig er inntjeningen i bedriftene seks prosent høyere og kapitalavkastningen er høyere enn i 2001, sier Kjær, som legger at det er veldig sterk inntjening hos bedrfitene både i Europa og andre stder.

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte