Jeg hadde gleden av å studere historie under Edvard Bull for noen tiår siden. Det å få oppleve en viktig del av krigshistoria fortalt av en primærkilde satte spor som har blitt uutslettelige og interessen for de fem mørkeste åra av vår samtidshistorie har ikke blitt mindre etter det. Det som har skjedd i forbindelse med Marte Michelets "Hva visste Hjemmefronten?" bekrefter også at oppmerksomheten rundt vår nære historie fortsatt er voldsom og bra er det. Dette er en del av oss vi aldri må glemme.

På det meste var Wehrmacht, det vil si alle grener av de tyske væpnede styrker, representert med ca 500.000 menige og offiserer og ledere. Det og de satte sjølsagt sitt sterke preg på Norge disse årene og Sæveraas har med sitt skarpe blikk, gode penn og meget grundige arbeid virkelig åpna nye dører.

Sæveraas (45) tilhører den relativt unge generasjonen historikere som fortsatt mener det finnes nye dører å åpne. Han har gått djupt ned i det kildematerialet og den korrespondansen som finnes fra de menige i Norge til familiemedlemmer i Tyskland og på det viset har Sæveraas avdekka i større grad enn tidligere at Wehrmacht på alle nivå var sterkt nazifisert. Her ligger sjølsagt også mye av årsaken til at det store flertallet av vanlige nordmenn aldri aksepterte tyskerne - sjøl om det i stor grad var fredelig her til lands.

Vi får et grundig innblikk i hvordan Wehrmachts hverdag var i Norge, både på "jobb" og på fritida. Vi skjønner også hvordan og hvorfor forholdet mellom nordmenn og tyskere utvikla seg i løpet av krigen og hvor mislykka tyskernes forsøk på å innynde seg var. Forbindelsen mellom norske kvinner og tyske soldater har også Sæveraas gitt oss ny innsikt i og satt det inn i et større bilde.

Med sine 650 kildehenvisninger bekrefter Sæveraas, som behersker en lett fortellende skrivemåte - akademisk, men samtidig høyst tilgjengelig, at han har gått svært grundig til verks. Der tidligere historikere i stor grad har ment at Wehrmacht var utplasserte/utkommanderte militære, belegger Sæveraas at de også var nazister i svært stor grad.

Det er alltid viktig å bli påminna om hvor nær vi var å bli å tråkka under den nazistiske hælen - og hva den stod for. Torgeir E. Sæveraas har gjort en flott og viktig jobb i så henseende. "Wehrmacht i Norge" bør bli obligatorisk lesning for stadig nye generasjoner.