(SIDE2): Onsdag lanserte Helsedirektoratet tiltaksplan for å redusere saltinntaket hos den norske befolkningen.

Krever samarbeid

- Høyt saltinntak øker risikoen for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer, sier Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet i en pressemelding.

- Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i befolkningen, og høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for redusert folkehelse i Norge og i de fleste andre land, forklarer divisjonsdirektøren.

Klepp påpeker også at for å lykkes med saltreduksjonsmålene kreves det samarbeid mellom flere aktører.

- Det trengs derfor en dugnad for saltreduksjon. En viktig del av arbeidet vårt vil bestå i å styrke alliansesamarbeid med bransje, frivillige og private organisasjoner og enes om tiltak og budskap. Helse- og omsorgstjenesten vil være en spesielt viktig aktør i dette arbeidet, sier han.

Dobbelt så mye salt

I dag får nordmenn i seg dobbelt så mye salt som anbefalt. Målet med den nye tiltaksplanen er å få til en gradvis reduksjon av saltinntaket fra dagens 10 gram per dag til 5 gram per dag på lang sikt.

Tiltaksplanen inneholder flere punkter som skal bidra til å minske saltinntaket og dette er noen av hovedtiltakene:

Strengere krav til maksimalt saltinnhold i matvarer merket med Nøkkelhullet:

Ny nøkkelhullsforskrift med strengere krav til innhold av salt, mettet fett og sukker og høyere krav til fullkorn er planlagt å tre i kraft i løpet av 2014.

Styrket overvåking av saltinntaket i befolkningen

Dette skal blant annet gjøres gjennom måling av saltutskillelse i urin, som anses som den mest presise metoden til å bestemme inntaket av salt fordi mesteparten av natrium skilles ut i urinen.

Forpliktende samarbeid med matvarebransjen for å redusere saltinnholdet i matvarer og retter

Helsemyndighetene ønsker å starte opp arbeidet med å formalisere et partnerskap mellom myndigheter, matvarebransje, forsknings- og interessemiljøer til høsten.

Kommunikasjonstiltak for å øke kunnskap om salt, saltkilder og helsekonsekvenser

Forbrukerne skal få bedre kjennskap til hvordan de kan velge matvarer med mindre salt når de handler, hvordan redusere salt når de lager mat hjemme og ved å etterspørre mat med mindre salt.

Tydeligere saltmerking

For at forbrukerne skal kunne redusere saltinntaket er bedre merking av salt nødvendig. I dag er merking av saltinnhold frivillig. I desember 2014 innføres Matinformasjonsforordningen. Den innebærer at alle matvarer med en ernærings-eller helsepåstand skal ha saltdeklarasjon. Innen desember 2016 skal alle matvarer merkes med saltinnhold.