(Østlandets Blad): SKI/OSLO: Etter de siste dagers togproblemer på Østfoldbanen, med brann som førte til full stans i bruken av Blixtunnelen, har pendlere virkelig fått merke hva det vil si å drifte jernbanen i Norge. De aller fleste er i harnisk over innstilte tog og store forsinkelser.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sitter som den øverste ansvarlig for jernbanedriften.

Han er klokkeklar på at dette må Bane Nor fikse opp i snarest mulig. Mer penger for å komme seg over «kneika» er ikke et tema fra den kanten.

Kan ikke være bekjent av dagens situasjon

– Blixtunnelen er en gigantisk investering som jeg forutsetter at skal fungere. Bane Nor har et stort ansvar for å sørge for at prosjektet dras i havn på en velfungerende måte, sier Nygård til Østlandets Blad.

– Hva tenker du om problemene som pendlerne fra Follo og videre nedover i Østfold kjenner på etter at Blixtunnelen åpnet, men brått ble stengt igjen?

– Jeg er veldig innforstått med at dette ikke er noe vi kan være bekjent av, sier han videre.

ØB har skrevet utellelige artikler, både før, under og etter at Follobanen ble offisielt åpnet mandag 12. desember. Etter en brann utenfor den nye tunnelen, som har direkte innvirkning på driften av den samme tunnelen, har all togtrafikk den veien blitt stengt. Tunnelen vil tidligst åpne 27. desember.

Mange veldig frustrerte pendlere

Nå finnes det mange veldig frustrerte pendlere i vår region. Noen er nå så lei at de ikke lenger orker å reagere. De føler seg bare tomme og maktesløse.

Tidligere ordfører i Ski, nå stortingsrepresentant for Høyre på stortinget, Anne Kristine Linnestad, ble så sint tidligere denne uken, at hun tok ordet i stortingssalen og sa sin hjertens mening om tingenes tilstand.

– Jeg synes det rett og slett er pinlig, og jeg synes det er veldig vanskelig å forklare for folk at vi har brukt 37,5 milliarder kroner på dette, og så har vi ikke infrastruktur som holder i andre enden. Det er helt håpløst. Men den største skuffelsen jeg fikk, var svaret fra samferdselsministeren i dag, sier Linnestad, og henviser til debatten i stortinget.

Tror ikke mer penger svaret på problemene

– Jeg spurte hva han tenkte, og det eneste svaret var at ballen ble sendt tilbake til høyresiden. Det hjelper ingen verdens ting, sa Linnestad, tydelig oppgitt.

– I motsetning til Høyre, satser denne regjeringen på jernbane. I forslaget Høyre har lagt frem, kuttes en halv milliard. Da blir det bitte litt snodig når Linnestad holdt det innlegget hun holdt. Det er ingen som er fornøyd med oppstarten på Follobanen, og det er selvfølgelig også regjeringen opptatt av. Vi er så opptatte av det at vi for noen måneder siden tok et initiativ for jernbanen generelt om at man må bedre driftsstabiliteten og punktligheten på jernbanen, men vi ser det er mer å gjøre, var noe av svaret fra samferdselsministeren.

Til ØB forteller Nygård at han tar innover seg utfordringene som har dukket opp de siste dagene, men mener samtidig at mer penger ikke er løsningen.

– Vi kjenner utfordringene, men tror ikke svaret er mer penger, Vi må bare få alt det nye til å virke.