Et fortsatt kostnadskuttende SAS melder mandag om bedret kabinfaktor for femte måned på rad. Men den svake etterspørselen fortsetter.

2,1 millioner passasjerer
SAS fraktet 6,4 prosent færre passasjerer i november enn i samme måned året før. Totalt fløy 2,1 millioner passasjerer med fly i SAS-familien.

SAS beskriver fortsatt markedet som uforutsigbart og skriver at usikkerheten rundt en bedring av aktiviteten etter finanskrisen er heftet med betydelig usikkerhet.

Kabinfaktoren steg imidlertid med 1,7 prosent til 83,8 prosent. Dette er femte måned på rad etter at SAS innførte spareprogrammet Core SAS at selskapet øker fyllingsgraden på flyene.

- Gir effekt
Flyselskapet har tatt flere flymaskiner ut av trafikk for å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel. Det har medført en reduksjon i trafikken på 11,3 prosent i november, samtidig som setekapasiteten ble redusert med 13,7 prosent.

- Det er åpenbart at våre tiltak i forbindelse med Core ASA gir effekt. Det vises kanskje tydeligst på at kabinfaktoren har økt fem måneder på rad. Det er samtidig gledelig at SAS fortsetter å beholde sin meget sterke markedsposisjon på de sentrale europeiske forretningsrutene, sier konsernsjef Mats Jansson i SAS i en melding.

På det norske innenriksnettet har kapasiteten steget med 4,8 prosent, mens trafikken er redusert med 7,0 prosent. Kabinfaktoren på det norske rutenettet økte i november med 4,5 prosentpoeng til 60,4 prosent i forhold til samme periode i fjor. Totalt fløy 669.000 passasjerer på det norske innenriksnettet.

Kraftig press på lønnsomheten
Yielden, eller gjennomsnittlige trafikkinntekter per betalte passasjerkilometer, falt med 11,3 prosent i oktober. Selskapet venter at endringen i yielden også vil være negativ i november og det indikerer ytterligere press på yielden i tiden fremover.

- Økt kapasitet og prispress på det nordiske markedet gir sammen med færre forretningsreisende press på yielden. Nedgangen i oktober og november kommer til å påvirke resultatet negativt i fjerde kvartal. Dette viser hvor viktige tiltakene i Core SAS er, sier konsernsjef Mats Jansson.

Arbeidet med å kutte kostnadene fortsetter og det som inngår i strategien Core SAS innebærer at kostnadene skal reduseres med 4,5 milliarder svenske kroner i tillegg til 20 prosent reduksjon i kapasiteten. SAS opplyser at strategien som skal sørge for at lønnsomheten kommer tilbake er i rute. Totalt er kostnadskuttene i SAS på rundt 5,3 milliarder svenske kroner. Både styret og ledelsen i SAS jobber sammenhengende for å finne tiltak for å kutte kostnadene ytterligere.