Et fortsatt kostnadskuttende SAS melder mandag om bedret kabinfaktor for sjette måned på rad. Men selskapet sliter fortsatt med den svake utviklingen i lønnsommhet.

1,7 millioner passasjerer
SAS fraktet 7,1 prosent færre passasjerer i desember enn i samme måned året før. Totalt fløy 1,7 millioner passasjerer med fly i SAS-familien.

SAS beskriver fortsatt markedet som uforutsigbart og skriver at usikkerheten rundt en bedring av aktiviteten etter finanskrisen er heftet med betydelig usikkerhet.

Bedret kabinfaktor
Kabinfaktoren steg imidlertid med 4,3 prosentpoeng til 69,7 prosent. Dette er sjette måned på rad etter at SAS innførte spareprogrammet Core SAS at selskapet øker fyllingsgraden på flyene. Dette er også den høyeste kabinfaktoren SAS har registrert noensinne i desember måned.

Flyselskapet har tatt flere flymaskiner ut av trafikk for å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel. Det har medført en reduksjon i trafikken på 10,9 prosent i desember, samtidig som setekapasiteten ble redusert med 16,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2008.

- Den rekordhøye kabinfaktoren vi har i desember er ett resultat av våre effektive kapasitetstilpasninger kombinert med fremgang for våre offensive markedstiltak. Vå punktlighet er bedre enn våre lokale konkurrenter, og dette er et av våre største konkurransefortrinn, sier konsernsjef Mats Jansson i SAS i en melding.

SAS har i løpet av 2009 vært det punktligste flyselskapet i Europa og et av de punktligste i verden.

Kuttplan i rute
SAS er snart ferdig med kostnadsprogrammene sine.

Arbeidet med å kutte kostnadene fortsetter og det som inngår i strategien Core SAS innebærer at kostnadene skal reduseres med 5,3 milliarder svenske kroner i tillegg til 20 prosent reduksjon i kapasiteten. SAS opplyser at strategien som skal sørge for at lønnsomheten kommer tilbake er i rute.

Kapasitetsreduksjonen på 20 prosent går også som planlagt og 18 av 21 fly er tatt ut av trafikk. Både styret og ledelsen i SAS jobber videre med å identifisere ytterligere metoder for å kutte kostnadene.

Kraftig press på lønnsomheten
Yielden, eller gjennomsnittlige trafikkinntekter per betalte passasjerkilometer, falt med 9,4 prosent i november. Selskapet venter at endringen i yielden også vil være negativ i desember og det indikerer ytterligere press på yielden i tiden fremover. Selskapet legger ikke skjul på at dette kommer til å påvirke resultatet negativt i fjerde kvartal.

530.000 passasjerer i Norge
På det norske innenriksnettet har kapasiteten blitt redusert med 8,5 prosent, mens trafikken er redusert med 3,4 prosent.

Kabinfaktoren på det norske rutenettet økte i desember med 3,2 prosentpoeng til 59,8 prosent i forhold til samme periode i fjor. Totalt fløy 530.000 passasjerer på det norske innenriksnettet.