Mandag formiddag er det klart at SAS fortsatt holder stengt ruten sin til Island.

- Island er fortsatt stengt. Dermed blir det samme kansellering som søndag. Passasjerene ble informert om dette i morges, og får tilbud om å booke om eller å refundere billetten. Strandede passasjerer får tilbud om hotell, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NA24.

Det nye mandag formiddag er at også flyvningene til Svalbard kan bli rammet av askeskyen fra vulkanutbruddet på Island.

- Jeg har akkurat fått vite at det er en sjanse for at flyvningen til Longyearbyen kan bli stoppet. Den går ut fra Tromsø 12.20, sier Johansen.

Johnsen sier videre at selskapet avventer innspill fra myndighetene for ytterligere tiltak. Utviklingen til askeskyen viser nemlig at neste rute som kan bli lagt om er USA-ruten.

Avinor følger utviklingen
Avinor overvåker utviklingen etter vulkanutbruddet på Island lørdag 21. mai, sier områdesjef i Avinor, Jens Petter Duestad.

I henhold til Avinors beredskapsplan ved vulkanutbrudd, er det Bodø kontrollsentral som leder det operative arbeidet i Avinor. Og Avinor følger nå nøye med på utviklingen.

- Situasjonen nå er at all flytrafikk til og fra Island, og lokalt på Island, er stanset. Trafikken mellom USA og Europa er berørt gjennom at det brukes andre ruter. Det vil sannsynligvis oppstå forsinkelser, men foreløpig er det ingen kanselleringer, opplyser Duestad.

De siste prognosene tyder på at norsk luftrom vil bli berørt i natt. Dette gjelder Norges atlanterhavssektor. Avinor har foreløpig ingen indikasjoner på om - eller når - luftrommet over fastlandet vil kunne bli berørt. Passasjerer bes holde seg løpende orientert gjennom sine flyselskap og reisebyråer.

Marerittscenariet
Så langt ser det ut til at vulkanutbruddet sent lørdag vil få langt mindre konsekvenser for flytrafikken enn det marerittaktige utbruddet i fjor. Da ble store deler av den europeiske flyindustrien stoppet i flere uker, noe som førte til at den skjøre flyindustrien tapte enorme summer.