Gå til sidens hovedinnhold

Schibsted selger de svenske trykkeriene

Schibsted følger nå opp vedtaket om å selge eller legge ned trykkerivirksomheten i Sverige, og har fått på plass en kjøper

Bakgrunnen for salget er at Schibsted mener trykkerivirksomhete Tidningstryckarna ut i fra at fremtidige investeringer vanskelig kan forsvares økonomisk.Det er konsernet JMS Mediasystem som nå kjøper vikrsomheten.Salget sikrer om lag halvparten av de ansatte videre arbeid noe som også har vært viktig i vurdering av salg eller nedleggelse.Forflytningen av produksjonen i løpet av sommeren gir betydelige årlige besparelser på 60-70 millioenr svenske kroner melder Schibsted.De økonomiske konsekvensene er i tråd med det Schibsted rapporterte ved fremleggelsen av foreløpig årsregnskap for 2004, men med noe lavere kostnader til nedbemanning. De anslås nå ti 80-90 millioner svenske kroner, mot tidligere anslag på 80-


110 millioner.Totale netto kontantutlegg i 2005 fra forflytning, nedbemanning og salg blir 20-30 millioner, mot tidligere anslått 50 millioner.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken