John Fredriksens riggselskap Seadrill har gått seirende ut av en thriller av en budkrig om konkurrenten Scorpion Offshore.

Det synes klart etter at riggselskapet Ensco, som er børsnotert i USA, fredag kveld melder at selskapet ikke har fått tilstrekkelig oppslutning om sitt bud og dermed ikke vil gå videre med sin plan om å kjøpe Scorpion.

Krigen begynte med at Seadrill i vår kjøpte seg opp i Scorpion Offshore, som er notert på Oslo Børs. Seadrill passerte 40 prosent av aksjene i Scorpion, noe som utløser plikt til å fremme bud på hele selskapet. Dette budet var på 36 kroner pr. aksje, med akseptfrist 7. juni.

Men torsdag denne uken kom Ensco på banen med et bud på 39,50 kroner, i første omgang for 19 prosent av Scorpion-aksjene. Dette skjedde i forståelse med Scorpion-styret og storaksjonær Christen Sveaas, som hadde gjort det klart at man ville forsøke å fremskaffe et bedre bud enn Seadrills.

Fristen for å akseptere budet fra Ensco ble satt til fredag, altså i dag, klokken 18.30.

Hektisk fredag
Fredag ettermiddag meldte Ensco så at fristen ble kuttet til 17.30, på grunn av det selskapet beskrev som rykter i markedet.

Samtidig meldte nyhetsbyrået Reuters at Seadrill hadde gitt meglerhuset Pareto ordre om å kjøpe 10,1 prosent av aksjene til 40 kroner, noe som i så fall vil gi Seadrill over 50 prosent.

Deretter hevet Ensco budet sitt til 40 kroner, noe som ble betegnet som et siste og endelig tilbud.

Til slutt kom så Seadrill med et bud på 40,50 kroner, med frist til klokken 18 fredag ettermiddag, ifølge flere medier. Det siste ble ikke meldt via børsens meldingssystem.

I finansmarkedene er man kjent med ganske knappe tidsfrister for å akseptere bud og lignende, men det som skjedde fredag ettermiddag er likevel spesielt.

Seadrill har ikke kommet med noen informasjon om resultatet av dette siste budet, men gitt at det blir gjennomført, verdsetter det hele Scorpion til drøyt 3,6 milliarder kroner.

Turbulent kurs
Scorpion-aksjen endte fredag på 40 kroner, ned fra 40,30 kroner torsdag, noe som tyder på at enkelte hadde håpet på et enda høyere bud.

Aksjen har levd en turbulent tilværelse de siste årene. Fra en topp over 80 kroner sommeren 2008, ble den rammet av finanskrise og fallende oljepris høsten 2008. Kursen falt 90 prosent til under 9 kroner, før den hentet seg inn igjen.