Scorpion Offshore får ikke forlenget oppdraget til rigg Offshore Vigilant.

Det går frem av en oppdatering riggselskapet Scorpion Offshore har kommet med torsdag ettermiddag. Oppdatering er gitt i forbindelse med at den oppjekkbare boreriggen nå har avsluttet boring av den andre av to faste brønner for datterselskaper av russiske Gazprom i farvannene utenfor Venezuela.

Riggen har gått på kontrakt til Gazprom siden november i fjor. Kontraktene har omfattet to faste brønner med opsjoner på ytterligere to. Gazprom har informert Scorpion om at deres datterselskap ikke er i posisjon til å fortsette boringen av neste brønn i direkte forlengelse av boringen som nå er avsluttet.

Gazprom har derfor bedt Scorpion om å demobilisere riggen til Trinidad inntil videre. Alle kostnader i forbindelse med demobiliseringen dekkes av Gazprom. Det er forventet at riggen er fremme i Trinidad i løpet av uken.

Scorpion opplyser videre at de er i samtaler med Gazprom om de videre planene og om mulighet for kontrakter med andre mulige klienter i området på kort sikt.

Det opplyses også at Scorpion har 29 millioner dollar utestående hos Gazprom i forbindelse med kontrakt. Den russiske olje- og gassgiganten skal ha indikert at oppgjøret vil finne sted 26. oktober.

Offshore Vigilant er den første av Scorpions rigger som blir ledige, i tillegg til nybygget som skal leveres fra Lamprell-verftet i første kvartal 2010. Offshore Vigilant har gått på en meget lukrativ rate som har ligget godt over 200.000 dollar per dag.