Gå til sidens hovedinnhold

Se hvem som krever mest

Forventningene er skyhøye foran årets lønnsoppgjør. Se hvem som vil ha mest.

Etter flere gode år for norske bedrifter, med tilsvarende utbytter for eierne, er forventningene store foran årets lønnsoppgjør. Og på tross av næringslivsledernes rop om moderasjon, forventer folk mer penger i lønningsposen.

NA24 - din næringslivsavis

Det er særlig de med høyere utdanning som vil ha bedre uttelling når lønnsforhandlingene er over. Mer enn 20 prosent av de med universitets- og høyskoleutdanning forventer over fem prosents lønnsøkning.

Høy utdanning krever høy lønn
Dermed ser det ut til at de som allerede har hentet ut mest penger fra de siste årenes lønnsomme norske næringsliv, vil ha en enda større del av kaken. Tall fra SSB viser at ansatte i finansnæringen, og såkalte funksjonærer i industrien, var de som fikk mest også i fjor.

Ansatte i offentlig sektor er derimot mer moderate i sine ønsker. 16,2 prosent av de ansatte i stat, kommune eller fylkeskommune tror på en lønnsøkning på mellom to og tre prosent i år. Dette på tross av at LO-topper med mange offentlig ansatte har varslet at de nå vil ta igjen sine kolleger i privat sektor.

- Jeg synes det er rimelig at våre medlemmer får en del av den veksten vi ser i næringslivet, sier Kåre Rygg Johnsen, generalsekretær i fagforbundet Tekna. De organiserer godt over 40.000 personer med høyere utdanning, i all hovedsak ingeniører.

Mangel på arbeidskraft
Han viser til at det er stor mangel på arbeidskraft, særlig i deler av industrien og byggenæringen. Det går historier om ingeniører og økonomer som får sekssifrede beløp i bonus, bare for å signere kontakt.

- Det sier seg selv, med den mangel på arbeidskraft som er i vår kategori. Det er i våre grupper det er størst etterspørsel etter arbeidskraft og det er en rimelig markedsmekanisme at det gir uttelling i lønn, sier Rygg Johnsen.

Ifølge Rygg Johnsen har Tekna en lønnspolitikk som ser på bedriftenes evne til å ta store lønnskostnader. I hovedavtalen de har med NHO, sier de at bedriftenes fremtidsutsikter skal legges til grunn for deres lønnskrav.

- Om bedriftene har gode fremtidsutsikter, vil vi kreve mer. Er bedriftene vanskeligere stilt, vil det gi utslag, forteller han.

Menn krever mest
TNS-undersøkelsen viser at kvinner har lavere forventninger til økning i egen lønningspose, enn menn. Mens godt over 20 prosent av mannfolka tror på en lønnsvekst på over fem prosent, er tilsvarende tall for kvinner drøyt 15 prosent. Men likelønn kommer til å bli et fokus i årets lønnsoppgjør.

- Det er fortsatt et faktum at arbeid i kvinnedominerte yrker har lavere status enn i yrker med flest menn. Derfor må vi også i årets tariffoppgjør finne gode tiltak og virkemidler som kan gi best resultater for likelønn, sier Jan Davidsen, leder i Fagforbundet i en pressemelding.

Må komme de ansatte til gode
- Den økonomiske veksten må komme arbeidstakerne til gode, og ikke eiere eller ledere som fra før har høye lønninger og gode vilkår, heter det i en uttalelse fra lederen i LOs største enkeltforbund.

De viser til at den norske økonomien er sterk, med en periode med høy aktivitetsvekst både i privat og offentlig sektor, og stiller krav om fordeling og utjevning.

Forventer godt oppgjør
Leif Sande, leder i LO-forbundet Industri Energi, forventer et godt lønnsoppgjør i år.

- Det som skjer nå, er at vi får et lønnsoppgjør som sikrer de lavest lønte et godt oppgjør, og lager en ramme som er tilpasset norsk industri sin konkurranseevne, sier Sande til NA24.

Ifølge Sande har mange tillegg allerede blitt gitt som en følge av at folk rett og slett er etterspurt.

- Har arbeidstakere i din organisasjon grunn til å se positivt på kjøpekraftsveksten i 2007?

- Ja, det har de absolutt. De har grunn til å se lyst på situasjonen, sier Sande.

En av fire vil ha 20.000
En undersøkelse TNS Gallup har gjennomført for NA24 og TV 2, viser at 24,1 prosent av de ansatte forventer 20.000 kroner eller mer etter årets lønnsoppgjør. Menn forventer mest. 28,5 prosent av mannfolka tror lønnsøkningen deres utgjør mer enn 20.000 kroner. Tilsvarende tall for kvinnene er 17,9 prosent.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis