Riggselskapet Seadrill har uten problemer plassert et obligasjonslån i det norske markedet på 800 millioner kroner.

Lånet er usikret og har en løpetid på to år. Renten er på gunstig NIBOR pluss en rentemargin på 2,75 prosent. Provenyet skal brukes til generelle formål i selskapet.

Det er meglerhusene DnB NOR Markets, Nordea Markets og Pareto Securities som har forestått plasseringen.