Gå til sidens hovedinnhold

Seksjonsleder

Undervisningssykehjemsprosjektet har pågått fra 1999- 2003. Funksjon som undervisningssykehjem ble permanent etablert fra 2004. Nasjonalt er det etablert undervisningssykehjem i universitetsbyene, som blir finansiert fra Sosialdepartementet. Fyllingsdalen undervisningssykehjem har 188 pasientplasser med 4 seksjoner. Disse er korttid/rehabilitering, demens, boenheter og seksjon for forskning, fag og kompetanseutvikling.

Fyllingsdalen Undervisningssykehjem skal være et ressurssenter for Bergen kommune spesielt og i regionen for øvrig. Undervisningssykehjemsmodellen er utviklet som en samhandling mellom utdanningsinstitusjonene og klinisk praksis.

Seksjonsleders oppgaver:
¿ Initiere, utvikle, utprøve og koordinere modeller for fagutvikling, kompetanseheving og forskning i organisasjonen.
¿ Etablere og vedlikeholde et godt samarbeidsgrunnlag med partnere. Ansvarlig for samarbeid med høgskole, universitetet, videregående skole, kommuneadministrasjon og andre sykehjem.
¿ Veilede/bistå i fagutvikling/forsknings og hovedfagsprosjekter.
¿ Profiler prosjektet utad gjennom informasjon, konferanser, besøk, media etc. Utvikle nettverk for eldreomsorgen i regionen
¿ Budsjett og regnskapsansvarlig for seksjon undervisningssykehjem.
¿ Inngår i institusjonssjefs ledergruppe

Kvalifikasjoner:
¿ Helsefaglig bakgrunn
¿ Interesser og erfaring fra arbeide relatert til eldreomsorg
¿ Kompetanse prosjektarbeide/dokumentasjon og metode
¿ Undervisningserfaring/ utviklingsarbeid
¿ Personlig egnethet

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende vilkår. Stillingen blir lønnet med årslønn på 365.000 kr. Opplysninger om stillingen, samt funksjonsbeskrivelse fås ved henvendelse til leder av styringsgruppen ; Harald Nygaard, tlf. 55 13 09 77, mail: harald.nygaard@isf.uib.no, Siri Hovde; tlf. 55 15 14 12/ 97179322, mail: Siri.Hovde@bergen.kommune.no . Mer informasjon om undervisningssykehjemmet på: www.undervisningssykehjem.net

Søknad med CV, kopi av vitnemål , attester og liste over evt. skriftlige arbeider sendes til

Fyllingsdalen Undervisningssykehjem,
v/ Siri Hovde
Daghammerskjøldsvei 98,
5144 Fyllingsdalen

Søknadsfrist : 11. juli 2004

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte