Gå til sidens hovedinnhold

- Sellæg fikk altfor streng straff

- Målet om frifinnelse er fortsatt i sikte, sier John Christian Elden.

Ankeutvalget til Høyesterett nekter å behandle påtalemyndighetens anke over straffeutmålingen i saken mot tidligere aksjemegler Bjørn Sellæg.

Sellægs advokat, John Christian Elden, synes avgjørelsen er gledelig, men er mindre begeistret for en bisetning der utvalget legger til grunn av lagmannsretten ikke lengre kan behandle saken.

Dette er stikk i strid med hva Høyesterett sa for noen måneder siden.

- Den saken som nå formelt ble behandlet var påtalemyndighetens anke over straffeutmålingen og vår motanke på det samme. Resten står fortsatt til behandling i lagmannsretten, sier Elden til Nettavisen NA24.

- Jeg har notert meg at ankeutvalgets bisetning, men viser til det tre andre dommere i høyesterett sa forrige måned der de påla lagmannsretten å behandle saken videre. Så jeg legger til grunn at ankesaken fortsatt er under behandling, og at målet om frifinnelse fortsatt er i sikte, fortsetter Elden.

- Alt for streng
Han trekker fram at det er positivt at Høyesterett har avvist påtalemyndighetens anke.

- Det viser at tingrettsdommen var alt for streng. Saken går videre i lagmannsretten til vurdering av om skyldspørsmålet i saken må prøves på nytt, slik ankeutvalget i høyesterett bestemte i august, sier Elden.

For litt over ett år siden ble Sellæg i Oslo tingrett dømt til fem og et halvt års ubetinget fengsel, noe som var mer enn aktor ba om.

I juni vant Bjørn Sellæg en seier i ankeutvalget til Norges Høyesterett.

«Høyesteretts ankeutvalg er enstemmig kommet til at anken over lagmannsrettens – forberedende dommers – beslutning av 27. juni 2013 om ikke å innhente ytterligere bevismateriale, herunder ikke å gi samtykke til kostnadsdekning ved innhenting og gjennomgang av de aktuelle bevis, må avvises», het det i kjennelsen, som også la til grunn at lagmannsretten selv måtte vurdere disse spørsmålene ved realitetsbehandlingen av anken. Det er den saken som fortsatt ligger i lagmannsretten.

Anke gjaldt lagmannsrettens nektelse av å innhente nye bevis under behandlingen av omgjøringsbegjæring.

Beviset det er snakk om gjelder telefonsamtaler mellom daværende megler Bjørn Sellæg i meglerhuset Enskilda og investor Lars Ditlevsen på sommeren 2001.

Sellæg mener at samtalene vil vise at Ditlevsen selv tok sine investeringsbeslutninger, i motsetning til hva tingretten la til grunn.

Hadde kanonkarriere
Ved starten av 2000-tallet var Bjørn Sellæg en av de lyseste stjernene i Norges finansverden. Som derivatsjef i Enskilda Securities hadde han store inntekter og betydelig innflytelse.

Utenfor finanssfæren ble han for alvor virkelig kjent da han var blant de hovedansvarlige for å strukturere finansieringsløsninger for en svært gjeldstynget Kjell Inge Røkke da Røkke hadde store problemer med sin gjeld.

Med store inntekter bodde han i et hus på 775 kvadratmeter med 12 bad, og flere luksushytter. Huset i Eilert Sundts gate ble for øvrig priset til 70 millioner, men Rema-arving Ole Robert Reitan fikk kjøpe det for 39,5 millioner kroner i 2009.

Etter bragden med å redde Røkke buttet imidlertid ting seg betraktelig for Sellæg.

Storebrand Bank satt blant annet med pant i hans eiendommer på 80 millioner kroner. De gikk til sak mot Sellæg for et uoppgjort lån på 10 millioner kroner, og han ble slått personlig konkurs ved starten av året.

Konkursen kom etter at han tidligere hadde blitt dømt til fengsel i flere år.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken