726 000 nordmenn mener at større plass er den viktigste årsaken for å bytte bolig. Dette kommer frem i en fersk undersøkelse.

SELGE HUSET? Finn megler

Noe overraskende er det kanskje at så mange som 36.000 oppgir at dårlig naboskap er den vitkisgte årsaken til å flytte.

På spørsmål om hva som vil være den viktigste grunnen for å bytte bolig, oppgir 726 000 prosent «større plass».

Alderdom og beliggenhet er andre viktige årsaker, med henholdsvis 617.000 og 581.000 personer.

Undersøkelsen viser også at over én million nordmenn vurderer å kjøpe ny bolig i løpet av de neste fem årene.

Undersøkelsen er utført av Norstat på oppdrag fra Selvaag Bolig.

Dette oppgir folk som grunn for å flytte:

Større plass: 726.000 (20 prosent)

Alderdom/nedsatt funksjonsevne: 617.100 (17 prosent)

Beliggenhet: 580.800 (16 prosent)

Bedre standard: 399.300 (11 prosent)

Endring av livssituasjon: 254.100 (7 prosent)

Økonomi: 254.100 (7 prosent)

Ønske om å kjøpe: 217.800 (6 prosent)

Naboer: 36.300 (1 prosent)

Annet: 108.900 (3 prosent)

Vet ikke: 399.300 (11 prosent)