(SIDE2): Det kommer fram i undersøkelsen «Hør på meg 2013». 4.905 ungdommer mellom 13 og 17 år fra Stavanger deltok i undersøkelsen, skriver Stavanger Aftenblad.

Undersøkelsen er utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på vegne av Stavanger kommune.

Nesten 5000 ungdommer mellom 13 og 17 år fra Stavanger har besvart ungdomsundersøkelsen «Hør på meg 2013». Svarene gir altså et solid innblikk i tilstanden blant byens unge, skriver avisen. Samtidig understreker forskerne at dette ikke er noe Stavanger-fenomen.

LES OGSÅ:- Det er lov å være lei seg

- Trist og alvorlig

25 prosent av jentene sier at de har forsøkt å skade seg selv. Tallene er lavere for gutter i samme alder – 4 prosent svarer de har forsøkt å begå selvmord, mens 11 prosent sier de har forsøkt selvskading.

– Dette er trist og alvorlig på en gang. Vi vil ta tak i de unges besvarelser, diskutere og komme med tiltak, sier Tonje Hoff, som leder uteseksjonen i Stavanger kommune til avisen.

LES MER:– Jeg prøver å se på arrene mine som battlescars

Depressive plager

Hun sier undersøkelsen avkrefter en oppfatning om at selvmordsforsøk og depresjoner kun rammer de skoleflinke med stort karakterpress.

LES MER:«Du må leve med historien din, men du må ikke leve med smerten»

– Karakterer og skolepress i seg selv har ikke så stor betydning for depressive plager blant jenter. Andelen med depressive plager i gruppene med dårlige, middels og gode karakterer ligger relativt likt, sier Hoff.

Derimot oppgir urovekkende mange jenter at de har et anstrengt forhold til kroppen sin. Dette tallet er betydelig forverret sammenliknet med samme undersøkelse for tre år siden.

LES MER: Slik kom Sarina (16) seg gjennom depresjonen

Andelen av de som oppgir psykiske plager, er på linje med undersøkelser på landsbasis. Men 65 prosent av de som har svart ja på spørsmålet, sier at de aldri har snakket med noen om det

(©NTB)