(SIDE2): 10. september er det «Verdensdagen for selvmordsforebyggende arbeid», som også ble markert over hele Norge.

Bare her til lands tar 500 mennesker livet av seg hvert år, svært mange av dem unge mennesker.

En myte
- Hvor mange som faktisk har som formål å ta livet av seg selv, eller som driver med selvskading, vet vi ikke eksakt. Men den tradisjonelle forklaringen om at et selvmordsforsøk er et rop om oppmerksomhet er en myte. Vi må ta det langt mer på alvor, sier Henning Herrestad ved Nasjonalt senter for selvmordsforsøk og -forebygging ved Universitetet i Oslo.

Årlig får SOS Meninger mellom 7-8000 meldinger fra unge mennesker på sine nettsider. 40 prosent av disse dreier seg om selvmordstanker, og de fleste er fra jenter. Samtidig er det tre ganger så mange menn som tar livet av seg som kvinner, og det er aldersgruppen 18 til 25 som er blant de høyest representerte i den tragiske statistikken.

- Livskraft
Under dagens markering på Egertorget i Oslo fanget blant annet et figurteater forbipasserendes oppmerksomhet.

Med «Livet på Line» og med enkle virkemidler, som en line og en stor, grasiøs dukke i hvitt, rettet Jan Holden, Monika Solheim og Marte Synnevåg oppmerksomheten mot det vanskelige temaet selvmord.

- Linen er tegn på livskraften - og forestillingen viser at selv om man mister den kraften, så kan man hente seg inn igjen dersom man er sterk nok i egen ryggrad. Forestillingen er laget som tegn på et savn på noe som har vært, kanskje noe som burde ha vært eller burde være, sier skuespiller Jan Holden til Side2.

Mistet broren
- Forestillingen illustrerer lengselen og jaget etter det perfekte, etter drømmen. I våre dager opplever mange at tiden ikke strekker til og mange sliter med å være perfekte. Dermed glemmer de at de har lengsler, og de sliter med selvbildet.

Holden mistet selv broren sin i selvmord for ti år siden, og sier det har i stor grad har preget hvordan han selv lever sitt eget liv.

- Jeg fikk en oppvekker da, som har påvirket i stor grad hvordan jeg lever livet mitt og jobber. Jeg elsker det jeg gjør med livet mitt.

Siste fra Side2? Sjekk forsiden her!

Større fokus
I Oslo ble dagen også brukt til å lansere Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS) lansert, som kom til etter en invitasjon fra Oslo LEVE (Landsforeningen for etterlate ved selvmord).

Foreningens formålet er å bidra til bedre informasjon og kunnskap, og samtidig være et knutepunkt for mennesker som sliter med selvskading eller selvmordstanker og for deres pårørende.

Mer informasjon kan du finne her og her.

- Hvert år tar 500 mennesker livet av seg i Norge, mens det årlig dør 300 i trafikken. Det siste er et område som det rettes ressurser inn for å stoppe. Vi ønsker at det skal rettes samme fokus på selvmord og selvskading, sier leder av Fransiskushjelpens besøkstjeneste og sorgtjeneste, Johanna Lundereng.

Målet er at rutinene skal bli bedre.

- Kommer man inn med et hjerteinfarkt, så skjer ting nesten automatisk. Er det en som sliter med selvmordstanker, er det ikke alltid det fanges opp og vedkommende følges heller ikke opp på en god måte.

De etterlatte
I tillegg fører selvmordene til store psykiske belastninger på de rundt og dermed på samfunnet. Det regnes at for hvert selvmord, er det ti etterlatte som selv vil slite med selvmordstanker og skyldfølelse i etterkant.

- Man anslår at det er mellom ti til tjue ganger så mange som forsøker å ta livet av seg eller skader seg selv, som antallet som faktisk begår selvmord, sier Herrestad.