(Sarpsborg Arbeiderblad)

Jeg ser at det i avisene den siste tiden har florert med innlegg der flyttingen av den genetisk viktige ulven med make blir kritisert. Varaordfører i Skipvet, Lars Sæther (Ap), Østfold Bondelags Svend Arild Utvaag og Sp-politiker Ole André Myhrvold er blant dem som nå tar til orde for hvor fælt dette er.

For det første virker det litt platt at Ap og Sp kritiserer dette nå, da det faktisk er deres «skyld» at ulvene ble flyttet i første omgang.

Hadde Sp akseptert buffersona disse ulvene hadde som «vern» oppe i gamle Hedmark fylke hadde ikke Klima- og miljødepartementet blitt nødt til å gå til det skrittet å flytte ulvene i det hele tatt. Det var Sp som ville at buffersona skulle oppheves slik at jakten på ulv kunne gå sin gang, og de presset altså igjennom, med støtte fra Ap og Frp, en flytting av denne ulven. Buffersona var aldri ment som en utvidelse av ulvesona, slik noen påstår. Det var en midlertidig buffersone, akkurat slik man har hatt andre buffersoner tidligere.

Les også

– Uakseptabel utsetting av ulver

Lisensfellingen på ulv utenfor ulvesona startet som kjent 1. desember og varer helt frem til ut mai. Altså i et halvt år kan man skyte 27 ulver utenfor sona i tillegg til altså to hele revir innenfor: Kynna og Aurskog. I Kynna er det i skrivende stund skutt ni ulver og i Aurskog er det skutt tre stykk. Det står fortsatt igjen ulv på kvota begge steder.

Dette er en hårreisende forvaltning av ulvestammen i Norge når vi vet at det vinteren 2019/2020 kun ble registrert 56 ulver med tilhold kun i Norge. Det finnes riktignok cirka 50 som har tilhold på begge sider av grensen, men dette er altså alt Norge tillater av en kritisk truet art i landet vårt.

I gamle Østfold fylke er det ikke mye ulv. Vi har helt klart plass til disse to ulvene, dersom de blir værende.

Alle er kjent med den høye innavlen som ulvestammen er påvirket av, så jeg mener vi alle burde se på dette som en god gjerning dersom vi i gamle Østfold fylke kan være med på å få inn noen nye friske gener.

Jeg synes også det er trist at flere av de som har uttalt seg i avisene siste tiden ser ut til å ta alle innbyggerne til inntekt for sin egen mening. Vi er mange som ønsker disse ulvene velkommen hit.

Les også

– Ja takk til genetisk viktig ulv!

At beitebrukere og jegere er negative er ikke noe nytt, men både beitedyr og jakthunder har eiere som er ansvarlige for deres velferd. Om rovdyravvisende gjerder er riktig satt opp og blir ettersett og vedlikeholdt jevnlig, er dette et av de beste tiltakene man kan ha når man har beitedyr. Jakt med løshund vil alltid være en risiko i ulverevir og det er opp til eieren om risikoen er verdt det.

Ulv er og har alltid vært en naturlig del av norsk natur, også i gamle Østfold fylke.