Senterpartiet går på en skikkelig smell i Nettavisens marsmåling fra InFact. Regjeringspartiet får en rekordlav oppslutning på 4,9 prosent, og er nå mindre enn Miljøpartet de Grønne (MDG).

I stortingsvalget for under to år siden, var Senterpartiet tre ganger så store som MDG. Men nå er situasjonen altså snudd helt på hodet.

Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville Senterpartiet ha mistet store deler av sin stortingsgruppe. Hele 20 av dagens 28 stortingsrepresentanter ville ha måttet finne seg noe annet å gjøre.

– Det begynner virkelig å røyne på for dem, konstaterer valgforsker og professor Bernt Aardal overfor Nettavisen.

Se listen over hvem som ville mistet stortingsplassen lenger ned.

I målingen, som ble tatt opp 6. mars, er folk spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. 1023 personer har svart, og feilmarginen er +/- 3,0 prosentpoeng.

Profiler faller ut

Med en så lav oppslutning ville en rekke av Senterpartiets profiler ha mistet stortingsplassen. Deriblant justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og landbruks- og matminister Sandra Borch, ifølge en beregning gjort av nettstedet Pollofpolls.

Beregningene er basert nettstedets mandatberegning og stortingsvalglistene i 2021. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.

Mehl ble første gang valgt inn på Stortinget i 2017, og ble gjenvalgt i 2021 da hun ble tidenes yngste justisminister. Hun er valgt inn som representant fra Hedmark, samme fylke som partileder Trygve Slagsvold Vedum. Vedum ville imidlertid ha beholdt sin plass.

Borch ble valgt inn på Stortinget fra Troms samme år som Mehl, og ble også utnevnt til statsråd samtidig som henne.

– Massiv svekkelse

Et resultat på 4,9 prosent står i sterk kontrast til Senterpartiets valgresultat på 13,5 prosent – og ikke minst partiets jubelmålinger i januar 2021 på 20-tallet.

I tillegg er det et klart borgerlig flertall i målingen, så Jonas Gahr Støre og hans statsråder måtte ha forlatt regjeringskontorene om det var valgresultatet.

– Det som er det spesielle er at dette fallet til Senterpartiet har kommet så fort. Det er klart at dette er en massiv svekkelse av partiet, sier Aardal om Senterpartiets store fall.

Bakgrunnstallene til målingen viser at Senterpartiet har mistet hele 256.000 velgere siden stortingsvalget.

Resultatene for alle partiene:


– Katastrofalt dårlig

Foruten de to statsrådene ville også Sp-veteran Per Olaf Lundteigen fra Buskerud ha mistet sin plass på Stortinget.

– Meningsmålingen er katastrofalt dårlig. Den må vekke medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte til å si klarere fra hva som trengs for å gjenreise tilliten til Sp, sier Lundteigen til Nettavisen.

Lundteigen, som er inne i sin sjette periode på Stortinget, mener Senterpartiet bør starte med strømkrisen.

– Vi kan jo starte med å meisle ut en tydelig og ærlig framtidig strømpris-politikk. Buskerud Senterparti har vedtatt et klart alternativ som er sendt til landsmøte behandling, sier han.

Forslaget går ut på en nedskrivning av strømprisene over statsbudsjettet med 100 prosent for strømpriser over 70 øre/kWh til samtlige strømforbrukere i Norge.

Mandatene i målingen:

– Ligger dårlig an

Også den profilerte Sp-politikeren Jenny Klinge fra Møre og Romsdal ville ha mistet stortingsplassen. Det samme gjelder kommunalpolitisk talsperson Heidi Greni fra Sør-Trøndelag.

Aardal påpeker at det forrige valgresultatet uansett vil stå i flere år til, og at mye kan skje innen neste stortingsvalg.

– Det er mest interessant hva dette har å si for lokalvalget til høsten, og igjen hvordan det vil påvirke stortingsvalget i 2025. Så hvis man ikke klarer å snu dette, og ikke minst får grep om de som stemte på partiet sist, så ligger de dårlig an, sier han, og legger til:

– Det er helt åpenbart en bekymring som de tar på alvor.

Ut, men inn likevel

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ville tapt sitt direktemandat i Akershus, men ville kommet inn på Stortinget via et utjevningsmandat.

Det samme ville skjedd med partiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad, barne- og familieminister Kjersti Toppe og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Ifølge beregningene til Pollofpolls ville Senterpartiet stått helt uten representasjon fra Sogn og Fjordane, som historisk har vært en bastion for partiet. I 2021-valget var Senterpartiet det største partiet i fylket. Også Troms ville stått helt uten representasjon fra partiet.

Pollofpolls påpeker at beregningen av utjevningsmandater vil ha feilkilder.

Arnstad har troen

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, legger heller ikke skjul på at målingen er for dårlig:

− Målinga er på et langt lavere nivå enn vi jobber for å ligge på, sier hun til Nettavisen.

Arnstad har likevel troen på at Senterpartiet vil styrke seg på målingene igjen, og benytter anledningen til å minne om partiets politikk:

– Alle våre 28 stortingsrepresentanter jobber med å få gjennomført politikk for hele landet, med trygg økonomisk styring og økt nasjonal kontroll. Vi har troen på at styrkinga vi gjør av politiet og forsvaret, jobben med beredskapslager for korn og medisin og satsingen på barnefamiliene gjennom rimeligere barnehage og SFO vil løfte oppslutningen vår, sier hun.

Hun viser også til at partiet på noen målinger for lokalvalget, ligger på 9 til 10 prosent.

– Med slike målinger og over 20.000 medlemmer står vi sterkt rustet for lokalvalgkampen, mener den parlamentariske lederen.

Dette er vinnerne

I tillegg til Senterpartiet som mister 20 av sine stortingsrepresentanter, ville også Arbeiderpartiet ha mistet ni av sine representanter om målingen var valgresultatet.

Mens andre partier ville styrket sin stortingsgruppe: Høyre (+16), Frp (+5), Rødt (+3) og MDG (+6). Også Pasientfokus, som ble valgt inn med én representant ved forrige stortingsvalg, ville falt ut av Stortinget. Partiene som ikke er nevnt har ikke noen endringer.