Gå til sidens hovedinnhold

Sentralbank slakter garantert sparing

Garanterte spareprodukter er populære i Danmark, som i Norge. Nå advarer sentralbanken.

(

NA24-KOMMENTAR

): Garanterte spareprodukter har som kjent vært en dundrende salgssuksess for norske banker. Slik har det også vært i en rekke andre europeiske land, blant annet i Danmark.Dette dreier seg altså om spareprodukter som kombinerer en garantert tilbakebetaling av hele eller mesteparten av innskuddet, med en mulig oppside knyttet til en gitt markedsutvikling. Produktene kan ha litt forskjellige navn og være satt sammen på ulike vis, men hovedprinsippet er det samme.I sin siste kvartalsrapport har den danske sentralbanken

sett nærmere på fenomenet

, og konklusjonene er ikke lystige for kjøperne av slike produkter.Kritikken er stort sett den samme som gjentatte ganger har vært fremført i Norge. Det er betydelige kostnader, både åpne og skjulte, knyttet til produktene. Produktene er komplekse, og det er nærmest umulig for en vanlig kunde å vurdere pris og risiko. Og siden det ikke eksisterer noen velfungerende markedsplass, kan man heller ikke stole på at markedskreftene sørger for riktig prising.
Laber avkastning

Sentralbanken har undersøkt utviklingen for 67 indeksobligasjoner som har løpt ut. Av disse ga 31 null eller negativ avkastning når man tar hensyn til kostnader.Den gjennomsnittlige årlige avkastningen er 3,37 prosent. Hvis man vekter avkastningen i forhold til løpetid (slik at produkter med lang løpetid veier tyngre), blir avkastningen 2,47 prosent i året.Hvis man sammenligner med danske statsobligasjoner, som for praktiske formål blir ansett som en risikofri investering, har indeksobligasjonene gitt en årlig meravkastning på 0,32 prosentpoeng. Hvis man vekter i forhold til løpetid, blir meravkastningen 0,11 prosent.Når man i nesten halvparten av tilfellene får null eller negativ avkastning, tar man en ikke ubetydelig risiko i forhold til en garantert rente fra den danske stat. Samtidig er altså betalingen for denne risikoen nesten null.- Blir ikke belønnet

Konklusjonen fra den danske sentralbanken blir:"Beregninger præsenteret i denne artikkel viser, at parterne bag de indekserede obligationer historisk set har hatt en god inntjening ved salget av de indekserede obligationer. Investor, derimot, har påtaget sig en større risiko end ved investering i fx statsobligationer uden at blive belønnet med højere gennemsnitligt afkast."Klarere tale kan man knapt forvente fra en sentralbank.Are Slettan er tidligere leder for TV 2 Nettavisens økonomiseksjon, ansvarlig redaktør i iMarkedet.no og redaktør i Finansavisen. Han jobber nå for NA24 fra Houston, USA, og skriver blant annet daglige kommentarartikler.

Reklame

Nå er det superpriser på Pondus-album

Kommentarer til denne saken