Mindre vekst, økende arbeidsledighet og utflating eller fall i boligprisene var blant de urovekkende tegnene sentralbanksjef Øystein Olsen redegjorde for, da han torsdag delte sine perspektiver på norsk økonomi med et bredt utvalg norske samfunnstopper.

Og når oljeprisene en gang faller, da vil Norge slite, var hans klare budskap.

– Vi kan ikke regne med at vårt bytteforhold overfor utlandet vil fortsette å bedre seg. Investeringene på sokkelen er i ferd med å flate ut. Produksjonsveksten i Fastlands-Norge har avtatt, sa han.

I fremtiden vil Norge i større grad slite med de samme utfordringene knyttet til vekst og arbeidsløshet som landene rundt oss, advarte han.

– Kortsiktig

Finansminister Siv Jensen (Frp) deler bekymringen.

– Han understreker det jeg og regjeringen lenge har gitt uttrykk for, nemlig at vi har utfordringer med fallende produktivitetsvekst og vi trenger å styrke konkurranseevnen i norsk økonomi, sier Jensen til NTB.

Stortingsrepresentant i Miljøpartiet De Grønne (MDG), Rasmus Hansson, mener på sin side at Olsen misbrukte en god mulighet til å reise en større debatt.

– Han sier rett ut at det ikke er så sikkert at veksten kan fortsette inn i evigheten. Da skulle jeg ønske han hadde sagt vi må starte debatten om hvordan vi skal planlegge økonomien vår for en fremtid med liten eller flat vekst, sier Hansson, som mener Olsen kommer med kortsiktig løsninger på fundamentale utfordringer.

Bankkontroll

Sentralbanksjefen pekte også på at det vedvarende lave rentenivået internasjonalt må få virkninger for norske renter, og at han tror det vil ta flere år før renten hjemme vil komme opp mot det vi tidligere anså som et normalt nivå.


I talen snakket han også om viktigheten av at det må opprettes en egen nasjonal myndighet som kan ta seg av banker i krise, i tråd med EUs arbeid for å komme fram til felles regler for hvordan nødstedte banker skal håndteres.

Olsen sier krisehåndteringsorganet er viktig for å hindre at banker som får problemer skaper en dominoeffekt i hele banksektoren. Han understreket i sin tale at «ingen banker bør loves evig liv».

Upolitisk oljefond

Sentralbanksjefen tok også et oppgjør med de mange røstene som mener Norge i enda større grad bør bruke Statens pensjonsfond Utland, bedre kjent som Oljefondet, til å oppnå politiske formål.

– Målsettingen for fondet er å maksimere avkastningen. Hvis fondet blir oppfattet som et instrument for å nå andre politiske mål, vil det undergrave fondets rolle som investor og oppdraget vil bli uklart, sa Olsen.


Utspillet ble møtt med krass kritikk fra både Kristelig Folkeparti (KrF), SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Jeg er overrasket over at han ikke er tydeligere på at investeringene må skje innenfor en etisk forsvarlig ramme, sier leder av finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen (KrF).

Med Olsens formaninger og advarsler i sekken, beveget de mange toppene fra politikk, næringsliv, forvaltning, akademia og presse seg etter hvert til Grand Hotel hvor andepaté og andre fristelser ventet. (©NTB)