- Norges Bank vil se an situasjonen litt til før de foretar endringer i styringsrenten, selv om utviklingen har vært bedre enn ventet i det siste.

Det mener økonomene før onsdagens rentemøte i Norges Bank.

- Kan tale for at renten settes opp tidligere
Ifølge nyhetsbyrået Reuters forventer ingen av analytikerne som har deltatt i en måling at Norges Bank kommer til å endre styringsrenten fra 1,25 prosent denne uken.

- Rentemøtet vil være et «non-event» og ikke gi noen overraskelser i forhold til endringer. Det sier seniorforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning til NA24.

Storebrand-økonomen trekker frem at siden Norges Bank hadde sitt forrige rentemøte har statistikk over privat konsum forbedret seg noe bedre enn ventet, mens arbeidsmarkedet ikke forverrer seg så kjapt som tidligere fryktet.

- Den lave renten har gitt ønsket effekt, men kanskje uønsket effekt på boligmarkedet som også har vært sterkt. Dessuten har pengemarkedsrenten falt ytterligere og viser tegn til ytterligere forbedring, som isolert settt kan tale for at styringsrenten også kan settes opp tidligere. Dette fordi det er hva utlånsrenten blir som er avgjørende for sentralbankens vurderinger av rentens effekt på husholdninger og bedrifter, og dermed samlet etterspørsel, sier Chen.

- Bunnen er uansett nådd
Norges Bank sa tidligere i sommer at de ikke planlegger å å øke renten før ved halvårsskiftet neste år. Nå mener flere økonomer at renteøkningen kan bli fremskyndet, dersom de økonomiske nøkkeltallene fortsetter å vise seg bedre enn ventet.

- Rentebunnen er uansett nådd, og fortsetter bedringen i norsk og internasjonal økonomi, vil renten settes kjappere opp enn tidligere indikert. På rentemøtet på onsdag vil det derimot ikke skje noen ting, sier Olav Chen.

HTML EMBED
FÅ RENTEDOMMEN DIREKTE:PÅ MOBILEN

Nordea: - Sterke tall
Nordea Markets mener at nyheter som har kommet etter forrige rentemøte i Norges Bank alt i alt har vært på den sterke siden.

Seniorøkonom Erik Bruce i Nordea viser til at ledighetstallene fra AKU-undersøkelsen til SSB var sterke.

- Men, Norges Bank vil antagelig være forsiktige med å legge for mye vekt på disse. AKU-tallene er volatile og de siste tallene er ikke på lunje med andre kilder, som for eksempel registrert ledighet, mener Bruce.

- Likevel vil Norges Bank mest sannsynlig konkludere med at nyhetene har vært på den sterke siden når de summerer opp utvilingen siden 17.juni. Men de vil fortsatt være forsiktig med å ikke høres for «haukete» ut. Nyhetene siden juni-møtet kan forsvare en opprevidering av den gjeldende rentebanen, men ikke på langt nær så mye som markedet forventer.

- Kommer til å være mer positive
Økonomene i Handelsbanken har gått i tenkeboksen om hvorvidt de skal heve sin prognose for styringsrenten fremover. Denne uken venter imidlertid heller ikke de ingen overraskelser.

331335

- Jeg tror Norges Bank kommer til å være mer positive i uttalelsene i pressemeldingen etter rentemøtet, men den sterkere kronen holder de igjen litt med tanke på renteheving, sier makroøkonom Shakeb Syed i Handesbanken Capital Markets

HTML EMBED
FÅ RENTEDOMMEN DIREKTE:PÅ MOBILEN