Gå til sidens hovedinnhold

Ser et stramt tankmarked i 2004

Skipsmeglerhuset Lorentzen & Stemoco tror tankåret 2004 vil fortsette den stramme trenden fra 2003. De ser en vekst i etterspørselen etter supertankere på 4 til 5 prosent

L&S frykter ikke at økte produksjon fra det tidligere Sovjet vil underminere tankmarkedet i år, og viser til utviklingen gjennom fjoråret. Skipsmeglerhuset, sammen med resten av analytikerne, fortventet i fjor at den sterke økning i russiske olje skulle virke dempende på etterspørselen etter tankskip som følge av kortere fraktedistanser til blant annet det enorme amerikanske markedet.I stedet har den russiske oljen gått til Europa for å dekke opp bortfallet av irakisk olje fra tyrkiske Ceyhan. Samtidig har etterspørselen etter olje i 2003 økt med 1,3 millioner fat pr. dag. I år tror L&S trenden fortsetter med at den russiske oljen i all hovedsak vil fortsette å bli absorbert av Europa, slik at de amerikanske raffineriene må fortsette å kjøpe ekstraolje fra Midtøsten med tilhørende lengre fraktdistanser.Dette sammen med fortsatt sterk etterspørsel fra Asia etter olje fra Midtøsten og Vest-Afrika, vil føre til en økning i etterspørselen etter supertankere, VLCC'er (Very Large Crude Carriers) på mellom 4 og 5 prosent ifølge skipsmeglerhusets årlige oppsummering. Skipsmeglerhuset baserer seg på en økning i etterspørselen etter olje på 1,2 millioner fat pr. dag i år.Dette vil være nok til å spise opp meste parten av den store ordreboken på store tankskip og gi et stramt marked også i 2004.- Med en stram markedsbalansen for de største tankskipene kan vi umiddelbart konkludere med at balansen vil forbli stram også for mellomstore skip og produkttankerne, skriver L&S' analyseteam.L&S ser ingen store konsekvenser av de nye og strengere reglene for eldre tankskip på kort til mellomlang sikt.Imidlertid tror L&S at reguleringsdebatten, det sterke spotmarkedet og de økende nybyggsprisene vil endre sentimentet hos befrakterne.- Vi ser derfor frem til en interessant utvikling i det lange periodemarkedet i 2004, konkluderer L&S.

Kommentarer til denne saken