Gå til sidens hovedinnhold

Ser fall for stadig dyrere britisk oljeproduksjon

Britiske olje- og gassoperatører må reagere raskt om de skal få stoppet fallet i produksjonen

Det går frem av en årlig rapport gjort av den britiske offshoreoperatørforeningen og det britiske handels- og industridepartementet.Ifølge rapporten er olje- og gassproduksjonen på britisk sokkel ventet å falle til rett over 3,7 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag i år, sammenlignet med en produksjon på rett over fire millioner fat i 2003.Samtidig viser undersøkelsen at driftskostnadene på britisk sokkel kan komme til å øke med 60 prosent over de neste seks årene dersom ikke dagens produksjon kan bli økt.- Tross økt investeringer, vil økende enhetskostnader og fallende produksjon bety at britiske olje- og gassprodusenter har et to til tre års vindu for å stoppe det økende fallet i Nordsjøen, skriver operatørforeningen.Rapporten som omfatter 29 av olje- og gassprodusentene på sokkelen, viser ifølge Reuters at arbeidsgruppen som skulle sikre fremtiden for britisk oljebransjen sliter med å få resultater.Investeringsmålene er innfridde med utsikter til 3 milliarder pund i årlige investeringer på sokkelen frem til 2006, men avkastningen er fallende, og målet om en produksjon på 4 millioner fat pr. dag i 2005 ser lite sannsynlig ut. Målet om å holde produksjonen oppe i tre millioner fat pr. dag i 2010 ser også stadig vanskeligere ut, ifølge foreningen.

Reklame

Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus

Kommentarer til denne saken