Gå til sidens hovedinnhold

Ser fall i tankratene

Med laber aktivitet og lange skisplister går det mot fall for supertankerratene.

Langhelg i flere deler av tankmarkedet førte til laber aktivitet den siste uken. Dette sammen med lange lister med ledig tonnasje for de neste 30 dagene har ført til en svakere utvikling for supertankerne ut av Midtøsten og i Atlanterhavet.Skipsmeglerhuset Fearnleys mener det nå må forventes press på ratene i begge markeder, og ser ingen indikasjoner på at den trenden skal snu på kort sikt.VLCC-ratene har allerede begynt å vise en svakt fallende tendens. Den siste uken har VLCC-raten fra Midtøsten til Japan falt fra worldscale 92,5 til ws 87,5. I Atlanterhavet har ratene fra Vest-Afrika til Mexicogolfen falt med 12,5 poeng til ws 72,5.Når det gjelder suezmax-markedet så viser det de samme tegnene som for VLCC-markedet og utvikling på kort sikt er ventet å være svak. Ratene har foreløpig ikke begynt å falle. Den siste uken har raten på strekningen Vest-Afrika til USA holdt seg rundt ws 110, mens den har ligget stille på ws 95 i det indre Middelhav.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Futureskontrakten er en avtale om å kjøpe eller selge en fastsatt mengde av et gode som skal gjøres opp mot prisen på et underliggende gode (i dette tilfellet sporraten) på en fastsatt dato i fremtiden til en fastsatt pris. En futureskontrakt gjøres opp daglig i forhold til markedsprisen på underliggende.

Reklame

Nå er det superpriser på Pondus-album

Kommentarer til denne saken