Gå til sidens hovedinnhold

Ser ikke langsiktig glede i Frontline

Meglerhuset Nordea tror ikke på noen langsiktig positiv trend i tankmarkedet i år, og tror Frontline-kursen vil falle tilbake etter en eventuell krig mot Irak

Nordea har en Reduser-anbefaling på tankrederiet Frontline, og tror riktig prising ligger et sted mellom 50 og 60 kroner etter at en eventuell krig i Irak er over.Nordea forklarerer de siste månedenes kursoppgang med den kraftig økning i OPECs oljeproduksjon i fjerde kvartal 2002 med tilhørende rateoppgang. Det har også ført til et press oppover på annenhåndsverdiene, og med noe høyere nybyggingsverdier, ligger Frontlines substansverdi rundt 75 kroner ifølge Nordea.Meglerhuset påpeker at usikkerheten rundt omfanget og lengden på en eventuell krig i Irak er stor, men tror ratene vil falle raskt tilbake ved et kortvarig angrep.- Høy oljepris undergraver vekst i økonomien, oljeetterspørselen og derved tankmarkedet. Økt non-Opec produksjon, sesongmessig fall i etterspørselen og flåtevekst i form av leveranser av nybygg vil legge en demper på tankmarkedet utover våren, skriver meglerhuset.Dette er bakgrunnen for meglerhusets Reduser-anbefaling, men de understreker de ser på Frontline som en spennende trading aksje i tiden som kommer. Det kan gi kurser oppe i 75 kroner.- Men svakere olje og tankmarked forringer skipsverdier, og nedsidepotensialet ved et evt. svakere oljemarked i etterkant av et Irak angrep og påfølgende produksjonskutt fra Opec, beregnes til mellom 50-60 per aksje, konkluderer Nordea.Oppsummering

Anbefaling: Reduser


Kursmål: 50-60 NOK (3-6 mnd)


Meglerhus: Nordea Securities


Dato: 6. januar 2003

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen