(SIDE2): I forbindelse med RFSU-undersøkelsen «Sex og kondom og sånn» forklarer allmennlege og styreleder i RFSU Kjell-Olav Svendsen at åpenhet omkring sex vel og bra, men det fins fortsatt informasjon du gjerne kan holde for deg selv.

- Det er ingen som trenger å vite hvor mange sexpartnere kjæresten har hatt eller hvilke fantasier vedkommende har om en i nærmeste omgangskrets. Det lager bare problemer i forholdet, sier han.

Allmennlegen har jobbet med seksualhelse i over 20 år og snakker daglig med både unge og eldre par i sitt virke som lege. Han mener vi er kommet langt både i informasjonsarbeidet og i vår egen åpenhet omkring sex og seksualhelse i Norge. Allikevel mener han enkelte par er for åpne.

- Jeg hadde et par som terroriserte hverandre med seksuelle erfaringer fra fortiden, og det kommer det ikke mye godt ut av. Men en åpenhet og nysgjerrighet på hverandre er viktig. Dessuten er det viktig å snakke med noen også om de vanskelige tingene omkring sex. Jeg opplever at den yngste gruppen som er seksuelt aktive er mest opptatt av kropp og utseendet. At bryster og penis er i «riktig» størrelse og at kroppen er «perfekt» nok. Jeg vil slå et slag for mangfoldet - nå er det jo snart ingen som passer inn i de strenge rammene for hvordan man skal se ut lenger, sier legen.

- Bedre uten kondom
Han forteller at de vanligste problemene for gruppen fra 16-25 år er kjønnssykdommer og uønskede svangerskap. For fortsatt er det vanskelig å få ungdom til å bruke kondom, viser den nye undersøkelsen. Hele 6 av 10 norske unge brukte nemlig ikke kondom sist de hadde sex med en ny partner - og mange oppgir rus som årsaken. Et annet element er at mange stoler på at den de har sex med. Hele 80 prosent av de spurte i undersøkelsen oppgir grunnen «Det er bedre uten».

- Det er fortsatt tabu å introdusere kondomet og mange regner med at den andre «har ordnet seg», sier Tone-Berit Lintho i RFSU. I aldersgruppen 20-35 år viser det seg at 54 prosent aldri bruker kondom.

- Det er klart at det å bruke kondom ikke er lett, mener Svendsen. Når vi er kåte og klare så er det ikke logikken som styrer oss. Vi ser at de aller yngste beskytter seg, mens de mellom 20-35 år ikke er like flinke.

Undersøkelsen viser at 3 av 10 har sex med en partner de kjenner fra før og det kan også gjøre sitt til at mange ikke tenker på å beskytte seg.

Det fører igjen til at tallene for de seksuelt overførbare sykdommene hepatitt og klamydia holder seg høye. Og de lumske sykdommene kan opptre uten at du merker særlig til det.

- Senest for noen dager siden hadde jeg en mann uten smerter hvor jeg tok en klamydiatest. Den var positiv sier legen. Han forteller også at klamydia er den største grunnen til at kvinner forblir barnløse. I ytterste konsekvens kan kjønnssykdommen gjøre deg steril. Det jeg prøver å kommunisere til mine pasienter er at du er en bedre elsker hvis du bruker kondom. På den måten påfører du ikke partneren eller deg selv noen sykdommer. Også blant de homofile er likegyldigheten blitt en sterkere trend.

- De eldre homofile er flinke, mens unge ofte er likegyldige.

Holdningsarbeid viktig
På mange områder innenfor opplysningsarbeidet, har vi i Norge kommet langt, men det er allikevel hvert år 70.000 ungdommer som når puberteten og disse trenger informasjon.

- Det er et kontinuerlig arbeid som må gjøres. Vi kan ikke stoppe opp arbeidet og tenke at nå har vi kommet langt nok og lene oss på informasjonsarbeid vi gjorde suksess med for fem år siden, sier Svendsen.

Han mener vi står overfor en rekke utfordringer fortsatt. Holdningsarbeid innenfor andre kulturer er viktig og her bør debatten fram i lyset. På en seriøs måte bør det diskuteres hvorfor menn med minoritetsbakgrunn topper voldtektsstatistikkene. Det er også mye arbeid som må gjøres i forhold til kvinnene fra minoritetskulturer. De topper abortstatistikken og mange unge fra andre kulturer lever i et vanskelig skjæringspunkt mellom den norske kulturen og sin egen. Hvor deres egen er viktigst og derfor rådene. Det fins ikke tvil om at de ønsker informasjon om seksuell helse og kvinnenes røst, som vi ser så klart nå, i land i opposisjon, som Syria og Libya bør også angå oss i Norge. Forholdet mellom kjønn i andre kulturer er viktig for leger i Norge å ta opp, sier Svendsen.

Lavest i Norden
Undersøkelsen viser blant de nordiske landene er både Sverige og Finland flinkere enn nordmenn til å beskytte seg. 26 prosent av de som har hatt sex bedømmer risikoen for hiv som liten. Halvparten av de som har hatt sex bedømmer risikoen for å få klamydia som veldig liten og 59 prosent mener heller ikke at det er pinlig å ha hatt klamydia. 17 prosent av de som har hatt sex har aldri brukt kondom og bare 48 prosent har ofte eller alltid fått positiv respons når de har foreslått kondom. Dette er lavest i Norden.