Det er mange av oss som på tur har brukt en USB-utgang på hotell, flyplass eller kafé for å lade PC eller mobil.

Utfordringen med dette er at porten som du bruker for lading også er laget for å overføre data. Kobler du en vanlig kabel til en port du ikke kjenner til kan data overføres fra din mobil eller datamaskin til hackere som misbruker dette.

Her finner du laderen som sikrer dine data

Spesielt hvis du er leder, og sitter med personalansvar, kan du ha mye personlig informasjon på PC-en din du ikke ønsker at skal komme på avveie. Da er den norskutviklede smartladeren er trygghet for informassjonssiker lading.

Slik kan du og dine ansatte hackes

Lading av mobile enheter skjer ikke bare i hjemmet. USB-utganger finnes i benker på kjøpesentre, i ryggstøtten på busser og fly og ved bordene på kafeer og restauranter. Ved å koble seg til en USB-ladestasjon på offentlig sted, risikerer du datainnbrudd.

Det finnes en rekke komponenter som enkelt kan skjules i en innbyggingslader som kan gi uautorisert tilgang til enheten. Nå har det kommet en ladekabel som ikke tillater datasynkronisering utover initiell identifisering av enheten, samtidig som den opprettholder ladehastigheten.

Kablene er utformet uten fysiske dataledere, noe som forhindrer muligheten til å hente data over ladelinjen. En IC i terminalen som kobles til enheten vil kommunisere med enheten slik at ladekontrollen verifiserer tilkoblingen.

Det er ikke noe videre kontakt mellom terminalene i ladekabelen. Dette sikrer brukeren mot datainnbrudd.

Produktet er både CE- og FCC-sertifisert, og er produsert i henhold til gjeldende parametre og standarder fra USB-IF og/eller Apple C89/C94.

Her finner du laderen som sikrer dine data

Spionasje og hacking

Statlig styrt spionasje i det digitale rom representerer en vedvarende og alvorlig trussel mot Norge. De siste årene har andre lands etterretningstjenester lyktes med å bryte seg inn i de digitale nettverkene til norske myndigheter og private virksomheter.

Flere lands etterretningstjenester opererer på norsk jord. I likhet med tidligere år, vil russiske og kinesiske tjenester utgjøre den største trusselen i Norge i 2022.

Truslene vil materialisere seg på ulike måter:

• Nye nettverksoperasjoner vil ramme norske mål i året som kommer. Virksomheter knyttet til forsvar, beredskap, politikkutforming eller teknologi hvor Norge er langt fremme, vil være særlig utsatt.

• Russiske etterretningsoffiserer vil fortsatt forsøke å rekruttere kilder og kontakter som har tilgang til informasjonen de søker.

• Norsk næringsliv og norske kunnskapsmiljøer vil oppleve fordekte anskaffelsesforsøk fra aktører involvert i militær modernisering og opprustning. Aktører knyttet til Russland, Kina, Iran og Pakistan vil representere en særskilt utfordring.

• Flere statlige aktører vil det neste året kartlegge og overvåke personer bosatt i Norge. Hensikten er å hindre eller slå ned politisk motstand.

Her finner du laderen som sikrer din data

Kilde: Nasjonal trusselvurdering for 2022, PST. https://www.pst.no/alle-artikler/trusselvurderinger/ntv-2022/)