Albert er en appbasert utdanningsplattform for barn i alderen 3-16 år, og ble «snakkisen» i media og sosiale medier da koronapandemien kom.

👨‍👩‍👧‍👦 Akkurat nå kan du teste Albert gratis ut året.

For med mer tid hjemme måtte vi tenke nytt, foreldre fryktet økt skjermbruk og slet med å få hjemmeskole og jobb til å gå opp. Da ble Albert redningen for mange, og nå er over 275.000 familier fortsatt engasjert i appen.

Dette er en genial app som tilbyr gøy læring i matematikk, programmering og geografi. Altså et svært positivt tidsfordriv i høstferien!

- Vår visjon er å hjelpe hvert barn til å lære på sin egen måte basert på sitt eget kunnskapsnivå, ifølge gründerne bak Albert.

Her er 9 gode grunner til hvorfor dere bør teste Albert:

1. Godt grunnlag: Alberts apper gir et godt grunnlag til barnet før skolestart. Begynner du tidlig så skaper du gode forutsetninger for å lykkes på skolebenken.

2. Bygger selvtillit: For mange barn er usikkerhet et hinder i skolesammenheng. Noen barn er redd for å gjøre feil, andre er rett og slett sjenerte, og dette kan begrense læreevnen. Siden barnet blir møtt med positive tilbakemeldinger i appen Albert, fører dette til god selvtillit og økt motivasjon.

3. Ingen reklame: Denne trengs vel egentlig ikke utdypes, for alle vet hvor irriterende det er at uønsket reklame popper opp og forstyrrer, eller «frister» barnet til merkjøp eller videreklikk. Men i Albert er det ingen reklame.

4. Variasjon i læring: Appen tilbyr ikke kun matteoppgaver, men barnet får også innføring i grunnleggende forståelse for programmering, og lærer også geografi på en morsom måte.

5. Skjermtid: Mange foreldre synes det med skjermtid er vanskelig. Men flere rapporterer om at bruken av Albert føles både fint og nyttig, framfor annen iPad-bruk:

- Jeg nøler litt med skjermtid for yngre barn, men 6 -åringen min har brukt Albert junior noen ganger, og det føles som et godt alternativ, datteren min både lærer og synes oppgavene er morsomme, skriver en mor (42), i sin anmeldelse av appen.

6. iPad i skolen: Stadig flere skoler tar i bruk iPad i større grad i undervisningen, så skjerm er kommet for å bli. Du kan være trygg på at Albert er en fin form for skjermbruk da appen er utviklet av pedagoger, lærere og forskere med mål om at barnet skal lære på en pedagogisk og morsom måte.

7. Tilpasset: Barnet kan lære og bli utfordret ut ifra sin egen alder og kunnskapsnivå. Appen passer fra 3 - 16 år. For de eldre barna kan forbedret karakterer være en positiv effekt.

8. Foreldrerapport: Du kan faktisk få en rapport hvor du kan se statistikk og få innsikt i hva slags øvelser og oppgaver barnet gjør fremskritt i.

9. Kampanje: Akkurat nå kan du prøve appen gratis helt fram til 30.desember!