Erfaringen viser at du som bevisst forbruker kan tjene mye på å sammenligne strømprisene hos forskjellige selskap, og skifte leverandør der det kan lønne seg.

Et uforutsigbart marked for strømpriser

Strømprisene har gått bananas de siste årene. Forklaringene på hvorfor det har blitt slik, og må være slik, hagler over oss fra eksperthold og fra andre.

Uavhengig av ekspertutvalg som skal se på dette og komme med en konklusjon periodevis, eller om et par års tid, samt en forbeholden strømstøtte fra regjeringen, blir spørsmålet fra kvinnen og mannen i gata:

Hvordan betaler jeg minst mulig for strømmen?

De markedsmekanismene som ligger til grunn for tidvis skyhøye priser er det ikke så mye vi får gjort noe med. Det må de høye politikere, kraftdirektører og hjelpeløse forbrukerrepresentanter krangle om.

Her og nå gjelder det å redde sin egen lommebok, og finne den leverandøren som for øyeblikket gir deg mest mulig strøm for pengene.

Beinhard konkurranse mellom strømselskapene

Først må vi være klar over at det finnes over 100 strømselskaper her i landet, som står klare til å levere strøm til deg. Samlet blir det over 400 strømavtaler du skal ta stilling til. Dernest har de alle sin egen måte å presentere tilbudene sine på. Alle vil selvfølgelig fremstå som best, og det gjør de ved å vektlegge ulike momenter.

Det stiller krav til den som vurderer tilbudet. Du har sikkert fått henvendelser via ulike kanaler fra en strømleverandør som gir noe ingen andre gjør. Det fordrer en del kunnskap om strøm for å vurdere slike avtaler, og om den totalt sett er bedre enn alle de øvrige 399 strømavtalene. Her gjelder det å se forbi lokketilbud og andre tilleggsfordeler, og komme til essensen: Hva koster strømmen?

Du bør med andre ord ikke si ja før du har sett hvilke priser andre leverandører har i ditt område. Det beste utgangspunktet vil ofte være å bruke en sammenligningstjeneste.

Forskjellige typer strømavtaler

Før du sammenligner, bør du ha en formening om hva slags strømavtale du ønsker. Selskapene opererer med ulike typer avtaler som gjør at de ikke alltid kan sammenlignes direkte, men i hovedsak snakker vi om spotpris, timespot, fastpris og variabel pris.

Spotpris

Spotpris følger markedet. Strømselskapet selger strømmen til den prisen som er bestemt av strømbørsen, med et påslag som representerer deres egen fortjeneste.

Fordelene for deg er at du betaler mest mulig "riktig" pris, og at det statistisk gir den rimeligste strømmen. Ulempen som medfølger er at strømregningen din går oppover - også på de største bølgetoppene når strømprisen stiger.

Timespot

Strømprisene varierer fra time til time. Den er lavest når folk flest ikke bruker strøm i hjemmene sine. Det vil si om natta, og når du er på jobb. Legger du mest mulig av forbruket ditt til disse tidspunktene, kan det lønne seg med en timespotavtale. Da beregnes prisen ut fra når på døgnet du brukte strømmen. Timespotavtaler er mulig med de nye smartmålerne som kom på markedet i 2019.

Fastpris

Har du et stort behov for forutsigbarhet, er det mulig å få fastpris på strøm. Alle strømselskaper kan tilby en slik avtale. Da unngår du de store bølgetoppene, men prisen din følger heller ikke markedet når strømmen blir billigere.

Strømselskapet vil alltid prøve å sikre at de ikke taper for mye på å gi fastprisavtaler. Selv om du slipper de aller høyeste strømregningene, må du regne med at du på sikt vil tape, sammenlignet med spotprisavtaler. Fastprisavtaler kommer også med en bindingstid - ønsker du å skifte strømleverandør før bindingen er utløpt, kan det koste deg ekstra.

Variabel strømpris

Avtaler med variabel strømpris er beskrevet som en mellomting mellom spotpris og fastpris. Prisen for strømmen din fastsettes på forhånd av strømleverandøren. Prisendringer skal komme med et varsel minst to uker før endringen trer i kraft. Det forutsettes at endringene skjer i takt med spotpris/markedspris.

Det hører med til historien at Forbrukerrådet har gått hardt ut mot de variable strømprisavtalene. De mener endringene skjer for fort når strømprisene går oppover, men tregere når de går nedover. Det vil dermed være vanskelig for forbrukerne å vurdere nytten av slike avtaler.

Slik fastsettes strømprisen - enkelt forklart

Strøm er en vare hvor det er markedet som bestemmer det meste. Etterspørselen er mye større enkelte tider på året, og tilbudet er blant annet betinget av værforholdene. Både vannkraft, som vi produserer mest av i Norge, vindkraft og solkraft er avhengig av værgudenes luner.

Dette er de vesentligste årsakene til de store variasjonene i prisen. Det er heller ingen offentlig regulering med tanke på å stabilisere den. Myndighetene har som kjent valgt å innføre en periodevis strømstøtte. Dette mest for å unngå de store problemene høye strømkostander medfører for private husstander.

Den siste tiden har handelen med strøm også blitt mer internasjonalisert. Utenlandskabler gjør det mulig å selge og kjøpe strøm fra utlandet, slik at prisen også blir mer diktert av svingninger i det europeiske markedet.

Kort fortalt er det disse faktorene den internasjonale strømbørsen Nord Pool tar i betrakting når den bestemmer dagen strømpris. Hvor mye strøm produserer kraftselskapene denne dagen, og hvor mye har bedrifter og forbrukere bruk for? Det er grunnlaget for den spotprisen som tilbys i det norske strømmarkedet, og som igjen er utgangspunkt i alle strømavtalene.

Som du sikkert forstår, er det store krefter i sving når strømprisene bestemmes. Det er lite vi som forbrukere kan gjøre, bortsett fra å finne den ene (av de 400) strømavtalene i Norge som gir oss mest igjen.

Enkel sammenligning på Nettavisen strøm

I sin sammenligningstjeneste bruker Nettavisen tallene som er meldt inn til Forbrukerrådet. De skal altså være kvalitetssikret av det offentlige. Ettersom det også er stor variasjon på strømprisene rundt om i landet, starter du med å velge din kommune. Deretter taster du inn antatt årlig strømforbruk. Du kan sjekke fjorårets avregning dersom du er i tvil. Til slutt kan du velge mellom forskjellige strømavtaler som spotpris, timespot, fast og variabel pris.

Det er enkelt å bytte når du har funnet en leverandør med bedre priser enn den du har i dag. Men det kan være greit å sjekke avtalen som ligger til grunn for prisen. Spesielt bør du se om det er tidsbegrenset tilbud eller om det er lang bindingstid som det koster mye å kjøpe seg ut av.

Gå til Nettavisens oversikt over billig strøm i Norge.