I løpet av 2020 er det blitt gjort flere vitenskapelige studier som har hatt som mål å finne ut om D-vitamin kan spille en rolle i bekjempelse av koronaviruset.

Konklusjonen i studiene, som er blitt publisert i The Lancet og andre seriøse vitenskapelige tidsskrifter, er at riktig D-vitaminmengde ikke bare reduserer risikoen for å bli syk, men også risikoen for alvorlig utvikling hvis man likevel skulle bli syk.

Studiene er også blitt omtalt i VG og andre norske medier.

Her kan du sjekke om du har nok vitamin D i kroppen

Norsk lege: - D-vitamin har positiv effekt mot covid19

Ifølge allmennlege og bedriftslege Dag Olav Berntsen, som er medisinsk ansvarlig i Mosaic Medical A/S, har tilstrekkelige nivåer av vitamin D i kroppen lenge vært knyttet til et velfungerende immunforsvar.

- Nye studier viser at et nivå av som ligger optimalt innenfor det anbefalte referanseområdet, har en positiv effekt når det kommer til kroppens evne til å tåle en Covid-19-infeksjon, forteller Berntsen.

Sjekk om du har nok D-vitamin

På nettsidene til helsetjenesten Tigeni kan du bestille en test som gir deg svar på om du har optimale verdier av D-vitamin. Du får også råd om hvor mye D-vitamin du må ta for å raskt oppnå anbefalte verdier.

Testen analyseres på et laboratorium med samme høye ISO-standard som det offentlige helsevesenet benytter, og resultater kontrolleres av leger.

- I min daglige kliniske praksis anbefaler og tilser jeg at alle mine pasienter i tiden fremover har optimale nivåer av vitamin D. Hos Tigeni har du nå muligheten til å ha kontroll på ditt eget D-vitaminnivå uten å måtte oppsøke legekontor, fortsetter Berntsen.

Her kan du bestille vitamin D-testen

Eldre og personer med mørk hud kan ha lavere nivå av vitamin D

Analyser av kontrollerte studier utført mellom 2007–2020 avslører også beskyttende effekter av vitamin D mot akutte luftveisinfeksjoner.

Risikofaktorer for alvorlig covid-19-infeksjoner og i sammenheng med D-vitamin mangel er større i kombinasjon med overvekt, alder, underliggende sykdommer og mennesker med høyere pigmentering i huden.

Personer med mørk hud er ikke så mottakelig av vår viktigste D-vitaminkilde som er solen. Denne gruppen er derfor mer rammet av covid-19-infeksjonen på den nordlige halvkulen.

Vi ser også at eldre ofte har lave D-vitaminnivåer, og sammen med underliggende sykdommer kan det være forklaringen på at viruset rammer disse gruppene spesielt hardt.

Her kan du bestille vitamin D-testen

D-vitaminnivået kan minske i vinterhalvåret

Vi går inn mot en mørketid, og sollys er en viktig kilde til vitamin D. Her i Norden kan det bli lite sol på grunn av korte dager. Derfor er det viktig å holde øye med D-vitaminnivået under vinterhalvåret.

Det anbefales å ha D-vitaminverdier opp mot 125 mnol/L under pandemien. Dette er et høyt godt nivå uten at det gjør noen skade. Vitamin D er et fettløselig vitamin, og kan ikke skilles ut i urinen. Derfor bør man ikke ta for store doser. Store doser vil hope seg opp i kroppen, og ved over 375 mnol/L er det fare for en toksisk effekt.

Den beste måten å finne ut om du har optimale verdier på er å ta en blodprøve. Da er du i stand til å gjøre nødvendige tiltak, som å tilpasse kosthold og eventuelt ta kosttilskudd.

Test deg for korona hjemme

I tillegg til D-vitamintesten tilbyr Tigeni to typer koronatester som du kan ta hjemme hos deg selv. Den ene gir svar på om du er smittet av covid-19 nå, mens den andre er en antistofftest som avdekker om du har vært smittet av korona tidligere.

Les mer om de to koronatestene her

Her kan du bestille vitamin D-testen