Gå til sidens hovedinnhold

Denne typen menn stalker kvinner

Martine Halvorsen og Isabel Raad blir forfulgt på nett og i sitt eget hjem. Psykiater forklarer hvem som «stalker» og hvorfor menn driver med «stalking».

- Det er stort sett menn som er stalkere, og gjerne menn med en personlighetsforstyrrelse, sier overlege og psykiater Fred Heggen til Side2.

En stalker kan i verste fall være en person med en psykoselidelse, og da blir objektet en del av den psykotiske fantasien, forklarer Fred. Det mener han er blant de mest alvorlige tilfellene, fordi det som kjennetegner en psykose er en realitetsbrist i større eller mindre grad.

- Det mer generelle kjennetegnet med stalkere er at det nesten alltid er menn. Det er menn som kan ha ulike personlighetstrekk. De kan være dominerende, manipulerende, ustabile, aggressive, eller ha krenkbare personlighetstrekk. Med det siste mener jeg en situasjon hvor kvinnen har gjort det slutt. I rundt halvparten av tilfellene hvor det foregår stalking, har det vært en relasjon mellom offer og stalker. En person som føler seg krenket på grunn av en avvisning, og som ikke vil finne seg i at det er over, kan begynne å stalke kvinnen.

Les blogginnlegg: Stalkere som ikke lar seg stanse.

Dette er stalking

Definisjonen på «stalking» eller forfølging er en sykelig og tvangsmessig opptatthet eller besatthet av en annen person og innebærer at denne andre personen blir forfulgt og utsatt for uønsket oppmerksomhet og annen plagsom atferd.

Side2 har denne uken fortalt om bloggerne Martine Halvorsen og Isabel Raad som opplever å bli forfulgt og fotografert i sitt eget hjem. De opplever stalkingen som ekstremt belastende og skremmende.

- For hva gjør man egentlig når en person er ute etter å ta deg, men man ikke aner hvem? Jeg føler at jeg konstant må passe meg, sier Martine til Side2.

Bakgrunn: Isabel Raad og Martine Halvorsen blir forfulgt: - Jeg begynte å hylgrine

Stalking er straffbart

Psykiatrispesialist Kjersti Narud har tidligere forsket på stalking. Undersøkelsen ble sendt til 5000 nordmenn i gruppen 20-60 år. Funnene er basert på 1422 godkjente svar, representative ut fra bosted, kjønn og alder. Her viste det seg at hver åttende kvinne i løpet av livet vil oppleve å bli stalket. Videre i undersøkelsen kom det fram at de som var blitt utsatt for stalking hadde det betydelig dårligere sosialt og psykisk.

For kort tid siden kom det også en lovendring som gjør at stalking kan straffes med fengsel i inntil fire år.

Fra forelskelse til besettelse

Fred mener det er liten forskjell når det gjelder stalking som skjer i en relasjon eller som handler om personlighetsforstyrrelse, og menn som forfølger kjente personer.

- Når det gjelder kjendiser, kan det gjerne starte med en avstandsforelskelse, som så går over til en besettelse. Det handler om en vrangforestilling om at de erotiske følelsene blir gjengjeldt hvis man kommer i kontakt med den kjente personen. Det er tydelig at man mangler innsikt i den frykten som skapes hos offeret. Likeledes at det er mangel på innsikt i eget voldspotensiale. For dette kan defineres som psykisk vold.

- Når man stalker kjente personer ønsker man en bekreftelse på at man er en attraktiv person. Man har fantasier om den kjente personen, og ønsker å få disse bekreftet. I enkelte tilfeller kan det som ser ut som en hengiven forelskelse, i virkeligheten være kvinnehat i forkledning. Det er dessverre mye kvinnehat der ute.

I et blogginnlegg tirsdag forteller Sophie Elise Isachsen om at hun valgte å anmelde en rekke trusler hun mottok over en lengre periode. Ifølge Sophie Elise ble saken henlagt på grunn av manglende bevis:

- Jeg er skikkelig trist på grunn av dette, helt ærlig.

Les mer: Sophie Elises anmeldelse mot Mannegruppa Ottar henlagt

Stalkingen kan gi psykiske plager for offeret

Fred deler stalking inn i ulike typer. Han forklarer at det er en form for stalking hvor mannen følger fysisk etter en kvinne. Dernest er det en annen form som går på det å invadere en annen persons liv på sosiale medier, oppsøke venner, og på alle måter forsøke å trenge inn i personens liv. Psykiateren påpeker at dette skaper en følelse av utrygghet, og at personen som utsettes for slike overgrep, kan få følelsen av å miste kontroll over eget liv.

- I undersøkelsen til Narud om stalking kommer det fram at kvinner som blir utsatt for stalking er mer utsatt for psykiske plager enn normalbefolkningen. De blir stresset, urolig og man føler seg ikke trygg. Å ikke ha kontroll over ytre grenser er utrolig krevende og man føler maktesløshet når man anmelder dette. Politiet kan ikke få gjort så mye. Men dette er en påkjenning som kan defineres som psykisk vold. Over tid kan stalking gi posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

Fred understreker at det er vanskelig å si hva man kan gjøre hvis man blir utsatt for stalking. Men det første er å anmelde, råder han.

- Også bør man fortelle om fenomenet til venner og familie så man slipper å være alene om det. Det er i tillegg utrolig viktig å ha klare grenser overfor den som forfølger, og aldri åpne opp for noe kontakt. Det blir verre om man åpnet litt på gløtt, kontant og konsis avvisning er viktig.

Kommentarer til denne saken