I forrige uke la SSB fram Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som viser at andelen av befolkningen som er i arbeid eller søker arbeid, går nedover. For nordmenn under 25 år er fallet dramatisk, skriver Dagens Næringsliv.

Utviklingen der norske ungdommer havner utenfor arbeidslivet skyldes at andelen langtidsledige har økt, at færre utenfor arbeidsstyrken kommer i arbeid og færre studenter har deltidsjobb, forklarer seniorrådgiver Erik Herstad Horgen i SSB. I 2016 var 55 prosent av personene mellom 15 og 24 år i arbeidsstyrken, den samme andelen som fra 1993 til 1995.

Les også: SSB: Arbeidsledigheten falt til 4,7 prosent

På slutten av 90-tallet kom det imidlertid en oppgang som førte til at flere unge kom seg inn i arbeidsmarkedet.

–Man kan ikke ta for gitt at det samme vil skje igjen. På 90-tallet opplevde Norge et kraftig oppsving etter krisen med sterk vekst i oljevirksomheten, investeringer og sterk sysselsettingsvekst. Det ble et veldig gunstig arbeidsmarked utover på 90-tallet, sier forsker Jon Erik Dølvik ved forskningsinstituttet Fafo.

Dagens situasjon er en annen med nedgang i oljepris, -investeringer og -inntekter, i tillegg til at et teknologisk skifte kan eliminere jobber.

– Denne gangen trengs det kraftigere innsats for å bidra til å løfte kompetansen til dem som er mest utsatt for å falle ut eller allerede har falt ut, sier han.

Les også: Arbeidsledighet: Fra optimistisk manusforfatter til talentløs, ensom stalker