Gå til sidens hovedinnhold

Derfor begynner unge voksne å snuse

Side2 har gjennomført en undersøkelse om snusvaner blant unge. Sjekk om du kjenner deg igjen.

Hvorfor begynte du å snuse? Er ett av spørsmålene i undersøkelsen.

Her svarer flesteparten at de ikke hadde noen spesiell grunn første gang de tok en snus. 32,7 prosent svarer «Ingen grunn, hadde bare lyst», og 19,9 prosent sier «En venn ba meg prøve», og 14, 7 prosent prøvde snus for første gang fordi de ble fristet på fest.

Forsker Tord Finne Vedøy ved avdeling for rusmiddelforskning, Folkehelseinstituttet, sier det er vanskelig å gi et generelt svar på hvorfor dagens ungdom begynner å snuse.

- Folk har ikke alltid veldig klare grunner for å begynne med hva det skal være. En mer gjennomtenkt grunn kan være å begynne med snus for å slutte med røyk, men det er nok ikke så viktig for denne aldersgruppen, sier han til Side2.

Undersøkelsen om unges snusvaner er foretatt av SSI via konsumentpanelet meningstorget.no, på vegne av Side2. Totalt 500 kvinner og menn i alderen 18-35 år har svart på spørsmål.

Les også: Er dette en «sunnere» snus?

Endrer tobakkspakningene

Fra og med 1.juli endres røyk-og snuspakningene, med en overgang på ett år, ifølge Helsedirektoratet. De skal ha samme brungrønne innpakning. Målet med tiltaket er å bidra til at barn og unge ikke starter med tobakk.

- Selve innpakningen av røyk og snus har vært en av de siste formene for tobakksreklame i Norge. Røykpakkenes og snusboksenes utseende har vært en viktig faktor for å tiltrekke seg nye brukergrupper, særlig unge. Standardiserte pakninger fjerner merkevaren, selve kjernen av markedsføringen, har helseminister Bent Høie (H) tidligere uttalt til NTB.

Unge foretrekker snus med smak

Side2 har videre spurt om unges forhold til snus, med tanke på hva de foretrekker, og om de ser på snus som helsefarlig.

Blant alle de spurte er det et klart flertall som foretrekker smakstilsatt snus – hele 62,4 prosent sier de bruker posesnus med smak. Hvis vi kun ser på kvinner, er tallet på 70,4 prosent.

På spørsmål om snusbrukere tenker at det er helsefarlig, svarer 87, 4 prosent ja, og 12, 6 prosent nei.

- Spørsmålet var litt vagt, mener Vedøy og utdyper:

- Snus er jo helsefarlig, men det er jo stort sett hva som helst i en eller annen dose/mengde/intensitet. Man slutter jo ikke nødvendigvis av den grunn. Sånn sett svarte jo respondentene riktig.

Det er en kjent sak at folk flest, også brukere, tror snus er farligere enn det egentlig er, mener forskeren videre:

- Men det ser ut til at flertallet mente at snus er mindre farlig enn røyk, og det er jo sant.

Så mye snuser unge

På spørsmål om hvor mye kvinner og menn i alderen 18-35 år snuser daglig, kommer det fram at flesteparten bruker mindre enn en boks om dagen. 70, 6 prosent sier de snuser mindre enn en boks. 27 prosent snuser en boks om dagen og 2 prosent snuser mer enn en boks om dagen.

Kommentarer til denne saken