Gå til sidens hovedinnhold

Derfor drikker norsk ungdom mindre alkohol enn før

Sosiale medier og sunnhetstrender er noen av årsakene.

- Resultatene viser i all hovedsak at andelen som drikker har gått ned blant 16-åringer, og at andelen høykonsumsituasjoner har gått ned, sier forsker Elin Kristin Bye, ved avdeling for rusmisbruk, Folkehelseinstituttet (FHI) til Side2.

En av de større undersøkelse om rusmidler og tobakk blant ungdom er den store europeiske skoleundersøkelsen – ESPAD, som er foretatt mellom 1995-2015, blant 15-16-åringer. Dette er et forskningssamarbeid mellom mer enn 40 europeiske land innen temaet ungdom og rus.

Tidligere har vi hatt en økning når det gjelder unges alkoholkonsum, men tallene fra ESPAD viser at trenden har snudd. Her kom det også fram at norske tenåringer (15-16) var i det nedre sjiktet når det gjelder andel som har drukket alkohol. I 2015 var det en relativt lav andel av norske 15-16-åringer som oppga å ha drukket alkohol noen gang, sammenlignet med andre land. Det viser seg også at blant dem som drakk alkohol, drakk de sjeldnere enn samme aldersgruppe i andre land.

Elin mener undersøkelsen er like aktuell i 2017:

- Det er ingen grunn til å tro det har vært store endringer for 16-åringer mellom 2015 og i dag. Våre tall fra ESPAD stemmer godt overens med det de finner i andre norske undersøkelser om ungdom.

Les også: Advarer unge mot å blande energidrikk og alkohol

- Mindre fyll

Tall fra Universitetet i Bergen viser også at unge drikker og røyker mindre enn før. Om lag hver tiende elev i tiende klasse sier de har vært fulle, ifølge tall fra den landsomfattende spørreundersøkelsen «Helsevaner blant skoleelever» fra UiB i 2016.

Det er nesten 30 prosent færre enn ved forrige spørreundersøkelse for fire år siden i 2016, ifølge NTB.

Kommer vi til å fortsette å se en nedgang når det gjelder unge og alkohol?

- Ungdom i Norge lå lenge stabilt på et nivå helt til årtusenskiftet hvor det økte, og så begynte nedgangen noe etter dette. Nå er vi omtrent på nivået man var på i 1995, og det er vanskelig å si om det vil være en fortsatt nedgang eller om det vil flate ut på nivået det er nå, sier Elin og legger til:

- Vi ser jo at denne nedgangen er en trend også for eksempel i Sverige. Det som i alle fall er gledelig med disse tallen er at det er færre som rapporterer å drikke mye på en gang, og som rapporterer fyll. Beruselse er jo som kjent en viktig risikofaktor for skader, særlig blant unge, og også for vold og overgrep. Hvordan ungdom som drikker faktisk drikker er således av stor betydning, og det har jo vært spesielt for Norge at vi tradisjonelt har hatt en beruselseorientert drikkekultur. At man har et godt forhold til foreldrene er også viktig i et forebyggingsperspektiv.

Forskeren nevner følgende punkter som årsaker til nedgangen i bruk (andeler og frekvens):

- Bruk av sosiale medier.

- Ungdom er nå mer hjemmekjære, veltilpassede og aktive. De har tette bånd og god kontakt med foreldre, som vet hvem de er sammen med og hvor de er. Dette ser vi i undersøkelsene - en mye større andel oppgir i dag at foreldrene vet hvor de er på en lørdagskveld, og også hvem de er sammen med. Nå har jo ungdom foreldrene «med» seg i lommen hele tiden (mobil) - det er lettere for foreldre å følge med i dag en det var før. Man er venn med foreldre på Facebook, og det er helt innafor å tilbringe lørdagskvelden hjemme sammen med foreldrene og se på for eksempel The Voice og andre TV-programmer. Dagens ungdom har det bra og lever svært aktive liv. Man har venner, engasjerte foreldre og skole/ lokalmiljø som de både trives og føler seg trygge i.

- Ingen tydelig generasjonskløft lenger. Ingen utprøving av grenser slik det var før oh nå kan en tenke at det å si nei til alkohol gir en opplevelse av mestring og selvbestemmelse.

- Skolen skal mestres, kroppen trenes, helsa være god – god ungdomstid er kapital for fremtiden. Stadig flere bruker mye tid på lekser, og flere sikter mot høyere utdanning enn for bare noen få år siden.

Les saken: Unges alkoholbruk nesten likestilt

- Generell sunnhetstrend. Man snakker jo om generasjon perfekt. Røyking er jo snart utryddet blant ungdom for eksmepel, og andre ting som vold og kriminalitet går også ned blant ungdomsskoleelever. Man er rett og slett «mer veltilpasset og skikkelig»

- I lys av at alkohol aldri har vært så tilgjengelig som det er nå (omsetningen i Norge økte også helt til 2008 før den flatet ut) og at de fleste foreldre - og også nå besteforeldrene - til disse ungdommene drikker alkohol – så er det jo interessant at bruken blant ungdom går ned, sier Elin og understreker:

- Men, vi vet ennå ikke om det er slik at en del av disse ALDRI vil begynne å drikke alkohol, eller om det er bare er slik at de utsetter det å begynne å drikke til de blir eldre.

Les saken: Stadig flere russ velger å holde seg edru i russetiden

Kommentarer til denne saken