Gå til sidens hovedinnhold

Innvandrerbarn får sjeldnere psykiatrihjelp

Barn og unge med innvandrerbakgrunn får sjeldnere psykiatrihjelp enn etnisk norske barn og unge, viser en ny rapport.

En ny studie fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ( NOVA ), viser at barn og ungdom med innvandrerbakgrunn bruker psykiatritjenesten sjeldent.

Forsker Dawit Shawel Abebe sier til NRK at det ikke er mye som tyder på at forskjellene skyldes at barn med innvandrerbakgrunn sliter mindre psykisk enn etnisk norske.

– Tidligere forskning i Norge viser at innvandrerbarn og ungdom har oftere eller like ofte psykiske problemer sammenlignet med etnisk norske barn og ungdom, sier Shawel.

Leoul Mekonen, studieleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse øst og sør, sier dette et mønster vi ser i flere vestlige land.

– Når man kommer fra en kultur hvor psykiske problemer er knyttet til skam, tabu og stigma, bærer du det med deg, sier Mekonen.

Han mener kunnskapsmangel rundt psykisk sykdom og hva helsevesenet kan hjelpe med er en viktig årsak.

Helsevesenet kan spre kunnskap og endre holdninger, sier han.

– Uten åpenhet og uten bevisstgjøring av innvandrerbefolkningen tror jeg ikke vi kan forandre trenden, sier Mekonen.

LES også: Høyre vil gi mer hjelp til elever som sliter i småskole

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken