Regjeringen bekreftet onsdag ettermiddag at de har godkjent søknaden fra Oslo og Akershus som gjør at de får lov til å tredoble prisen i bomringen på dager med ekstra dårlig luftkvalitet - såkalte «beredskapstakster».

Samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) mener dette tiltaket er et skritt i riktig retning.

- 200.000 av Oslos innbyggere bor i dag i områder med farlig høy luftforurensing. Det er i stor grad biltrafikken som tvinger skolebarn, eldre og folk med luftveislidelser til å holde seg innendørs. Det er helt uakseptabelt, og slik kan vi ikke ha det lengre, skriver Berg i en e-post til Nettavisen, og fortsetter:

- Dessverre fantes det ikke gode planer for å få redusert luftforurensningen da vi tok over. De borgerlige partiene hadde styrt Oslo i 18 år uten å ta tilstrekkelig ansvar for helsa til innbyggerne.

Stavrum: - Riktig medisin

Berg får støtte fra Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum, som mener tiltaket en effektiv og bra måte å stanse forurensende biler på dager med dårlig luft.

- På kort sikt er det fornuftig å bruke økonomiske virkemidler til å få folk til å sette igjen dieselbilen på ekstreme dager. Siden det bare er snakk om noen få dager i året, er det et offer de fleste kan klare, skriver Stavrum.

Les mer: Bompenge-sjokk er riktig medisin

Tiltaket har lenge vært omtalt, og er ment som et alternativ til forbud mot dieselbiler, men man har ventet på at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) skulle godkjenne nye forskrifter.

- Jeg er helt enig med Solvik-Olsen i at vi må ta grep for å fikse lufta. Forskjellen er at vi faktisk gjør noe med det, sier Berg.

Hun minner om at Byrådet har fått gjennomslag for endringer i bomringen som Berg mener vil gi opp til 180.000 innbyggere en bedre hverdag med renere luft, og som «finansierer 50 milliarder mer til store og viktige kollektivprosjekter»:

- Vi har fått på plass over tusen nye kollektivavganger, en mangedobling av utbyggingstakten av sykkelveier og en tredobling av antall ladestasjoner som bygges. Og vi har innført miljøfartsgrense, trappet opp vasking av veier, gir støtte til utskiftning av gamle vedovner og oljefyrer, og mye mer.

- Lufta blir ikke ren over natten

Berg mener derimot at dette ikke er tilstrekkelig:

- Lufta blir ikke ren over natten. Derfor er det nødvendig at vi de neste årene også har mulighet til å innføre dieselforbud eller beredskapstakster og gratis kollektivtransport på dager hvor lufta er så dårlig at folk må holde seg innendørs. Vårt mål er at disse akutt-tiltakene ikke skal være nødvendig, og vi kommer ikke til å gi oss før alle i Oslo kan puste inn ren luft.