Gå til sidens hovedinnhold

Hyppigere skifte av førerkort

Nye regler kan komme i 2013.

Det er endringer i førerkortforskriften fra 2013 kan blant annet føre til at du må fornye førerkortet hvert tiende år.

For blant annet å kunne forhindre førerkortsvindel, ønsker Vegdirektoratet at førerkort for personbil, motorsykkel og moped skal være gyldig i ti år. I dag er førerkort for personbil gyldig til innehaveren fyller 100 år.

Ifølge Aftenposten har Vegdirektoratet sendt flere forslag til endringer ut på høring i forbindelse med innføringen av EUs tredje førerkortdirektiv.

På anmodning fra Datatilsynet er det er også foreslått å fjerne personnummeret fra førerkortet. Da vil førerkortet miste noe av sin status som identifikasjon, men Vegdirektoratet håper det vil redusere faren for identitetstyveri.

Når det gjelder skifte av førerkort, kan EU-landene velge mellom å ha en gyldighet på 10 og 15 år.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken