Gå til sidens hovedinnhold

Rasmus Hansson: - Derfor er høyere bompengepriser og rushtidsavgift sosialt rettferdig

Bompenger

Mener det er misforstått at dyrere bilbruk rammer de med dårligst råd hardest.

Etter en rekke eksempler på kraftig økning i bompenger rundt om i landet, ikke minst at prisene i bompengeringen i Oslo gikk opp med opp mot 50 prosent fra oktober, har det for første gang i Norge faktisk utbredt seg et lite opprør mot bompenger.

En demonstrasjon mot bompenger arrangert av Bilistenes Aksjonsgruppe for rundt fire år siden kun samlet en håndfull personer, mens det dukket opp omtrent 3000 for tre uker siden.

En av de vanligste argumentene mot høyere bompenger, er at det er usosialt fordi prisen er like høy enten du er fattig eller milliardær.

Dette er et argument som fremheves fra en rekke fronter - blant annet NAF, Rødt, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Trygve Hegnar, og ikke minst aksjonistene som har demonstrert.

- Bompenger er sosialt rettferdig

MDGs nasjonale talsperson Rasmus Hansson reagerer på sin side på denne argumentasjonen.

- Bompenger er sosialt rettferdig av mange grunner: For det første fordi en by som er gjenkorket av biler, rammer de med dårligst økonomi hardest. Tiltak for å redusere biltrafikken og flytte reisingen over på kollektivt, sykkel og gange, tjener de samme folkene mest.

- Det er en direkte sammenheng mellom folk som har dårligst råd og ikke har råd til bil, og de bydelene de bor i som er verst rammet av dårlig luft, sier Hansson.

Den store majoriteten av bompengene som samles inn i Oslo, går til å subsidiere kollektivtrafikkene.

- Disse befolkningsgruppene som ikke har råd til bil, eller å flytte bort fra de verst rammede områdene, er den gruppen som har størst nytte av et stadig bedre kollektivtilbud og en stadig reinere luft, sier Hansson.

Hansson er også stor tilhenger av den nye fortettingen av bomstasjoner innad i Oslo.

- De nye bomstasjonene fordeler bompenger mer rettferdig i Oslo, fra de som hittil har betalt mest i øst, til en del områder i vest. Hjemme hos Nikolai Astrup (H) og vennene hans på Bygdøy, har de sluppet unna tidligere, men må betale nå. Mindre kø er også bra for varetransporten, og NHO har lenge etterspurt en rushtidsavgift, sier Hansson.

Dårlig luft et østkantfenomen?

- Men er dårlig luft et østkantfenomen? Min datter hoster på vei forbi bilene som står i kø når vi går til og fra barnehagen, og vi bor på den slitne vestkanten.

- Det er et kjempegodt poeng: Alle Oslo har fordel av reinere luft. Mindre biler er veldig bra for absolutt alle, men tallene viser at det er verst i sentrum og øst, sier Hansson.

- Flere på kollektiv, gange og sykkel gjør byen bedre på mange måter, der man fokuserer på det mennesker gjør, og at man kan puste bedre. Dette er totalt sett et bymiljøtiltak, sier MDG-nestoren.

- Flertallet ønsker bompenger

Hansson mener at motstanden mot bompengene er overdrevet. Han viser blant annet til en rapport fra Statens vegvesen fra i fjor som viste at et lite flertall (så vidt over feilmarginen) er positiv til "innføring av bompenger".

- Resultatet er klokkeklart: Folk synes det er fornuftig, fordi man får veier, kollektivtransport og og ren luft for det - og en bedre flyt i trafikken på grunn av færre biler på veiene. Dette i motsetning til det man måtte få inntrykk av i Nettavisen og andre steder: Folk har skjønt utmerket godt hva som er poenget med bompenger, og det kan se ut som andelen som synes det er en god idé, øker samtidig med andelen som går over til kollektivtransport.

- Nå er det kanskje ikke så rart at folk som ikke betaler bompenger, men får subsidiert sin kollektivreise, synes at et slikt tiltak er bra?

- Det er dette som kalles demokrati, og det synes vi i MDG er en god ting. Dessuten er god luft og flyt i trafikken en fordel for dem som sitter igjen inni bilene sine. Formålet er ikke å gjøre det vondt for dem som kjører bi, men å gjøre det godt for byen ved å gi bedre alternativer. De som sitter i bilen har jo også vondt av den dårlige luften de puster inn, påpeker han.

Ifølge Vegvesen-undersøkelsen er det rundt 56 prosent av befolkningen i Oslo-området som er positiv til bompengene.

- At et lite flertall pålegger mindretallet ulemper kan vel fort oppfattes som et flertallsdiktatur?

- Flertallsdiktatur skal man passe seg for, men byen blir bedre også for dem som er igjen på veien. For det andre kommer disse tiltakene av et «omvendt flertallsdiktatur», der de som har kjørt bil har plaget byen i helt uakseptabel grad i flere tiår. Det er de som ahr kjørt bil som har latt alle de andre leve med alle de dårlige konsekvensene. Nå innfører vi demokratiet ved at det er flertallets ønske om en bedre by som blir viktigst, og alt taler for at dette også er en fordel for bilistene.

- Høyre har urinert i penklærne

Hansson er spesielt skuffet over Høyre i bompengedebatten.

- MDG er ganske forbauset over at Høyre og kompani ikke er stoltere over disse tiltakene og hvor populære de ser ut til å være. Av en eller annen merkelig grunn er det bare vi som står ved denne bompengepolitikken, som i virkeligheten er oppfunnet av Ap, Høyre og deres venner - ikke MDG.

- De siste tiltakene som det har vært støy rundt, har vært vedtatt av alle unntatt Frp i Oslo, og i Stortinget har også Frp vært med. Men det virker som om Høyre har urinert i penklærne sine og plutselig bare er opptatt av å dytte skylde på bompengene over på MDG - fremfor å være stolt av et tiltak som folk flest vil ha.

Kommentarer til denne saken