Hvorvidt hjernetrim kan forhindre utviklingen av demens og Alzheimer, har vært forsket på i mange år, uten at man har kunne konkludere med noe.

LES OGSÅ: 15-åring med rørende sang til dement bestemor

33 prosent mindre sjanse for demens eller kognitiv svekkelse

Nylig ble interessante funn fra en ny studie ved Universitetet i Sør-Florida presentert, skriver TIME.

Nesten 3.000 friske, eldre mennesker har deltatt i studien, som ble ledet av professor Jerri Edwards. Målet var å sammenligne ulike typer hjernetrim, for å se hva som eventuelt kunne forhindre eller forsinke utviklingen av demens, og muligens også Alzheimer.

Studiens deltakere gjennomførte et femukers klasseromskurs der de enten jobbet med å utvikle hukommelsen, bedre resonnementferdighetene (evnen til å tenke logisk, forklare og begrunne) eller utvikle hjernens prosesseringshastighet (altså tiden hjernen bruker på å ta inn informasjon, gjøre seg opp en mening om det og formulere et svar).

Deltakerne ble fulgt gjennom 10 år, og det viste seg at det var de som utviklet hjernens prosesseringshastighet som kom best ut. Blant disse deltakerne var utviklingen av demens eller kognitiv svekkelse redusert med hele 33 prosent sammenlignet med de som trente på å utvikle hukommelsen eller resonnementferdighetene.

De som jobbet med å utvikle resonnementferdighetene brukte et dataprogram der de måtte identifisere bilder i sentrum av synsfeltet, og matche dem med bilder andre steder på skjermen.

- Alle over 50 bør gjøre dette

Deltakerne gjennomførte treningen i kun fem uker. Noen av deltakerne fikk en oppfriskning et eller tre år senere, men effekten ser uansett ut til å ha vedvart i ti år. Akkurat hvor ofte man bør gjennomføre treningen eller hvor lenge man kan forvente at effekten vedvarer, er ennå uklart.

Jerri Edwards anbefaler alle godt voksne mennesker å trene hjernen, akkurat som man gjør med andre muskler i kroppen.

- Jeg mener at alle over 50 bør gjøre dette. Det er en overvekt av bevis som forteller oss at denne typen trening har flere fordeler og risikoen er minimal, sier Edwards.

TIME skriver at hjernetrimmen er tilgjengelig på nett i et kommersielt program lagd av Brain HQ. Programmet heter Double Decision Exercise.