- Tilgang til passasjerlisteopplysninger vil gi politiet og PST et viktig verktøy til å avdekke terrorvirksomhet og alvorlig kriminalitet. Opplysningene vil gjøre det mulig for politiet å kartlegge kriminelles reisemønstre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Regjeringen fremmer i dag to lovproposisjoner om etablering av systemer for innsamling av passasjerlisteopplysninger, inn- og utreiseregistrering og fremreisetillatelser. Disse opplysningene, også kaldt PNR-opplysninger, skal kunne deles mellom Schengen-landene. På den måten vil politiet i større grad kunne følge reiseaktivit for å forebygge, oppdage, etterforske og rettsforfølge terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet.

Fra mai: Ønsker å gi politiet et nytt våpen i kampen mot terror

PNR-opplysninger er blant annet opplysninger om den reisendes navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, reiserute, navn på personer som reiser sammen, bestillingshistorikk og betalingsinformasjon.

Ordningen innebærer at luftfartsselskapene pålegges å oversende opplysningene til en nasjonal PNR-enhet. PNR-enheten vil bruke opplysningene til analyse, søk og lagring for identifisering av personer som kan være involvert i terrorhandlinger eller annen alvorlig kriminalitet. Enheten skal også utveksle informasjon og analyseresultater med andre lands passasjerinformasjonsenheter.

Les også: Trusler mot Norge: - Dette er kritisk for alle som forvalter verdier

Regjeringen ber også Stortinget om å lovfeste omfattende registrering av personer som besøker Schengenområdet, såkalte systemer for inn- og utreise (EES) og fremreise (ETIAS). Dette er EU-forordninger som skal registrere tidspunktet og stedet for inn- og utreise over Schengens yttergrenser.

- Denne registreringen vil gjelde for tredjelandsborgere som er på korte reiser i Schengenområdet, og systemet vil registrere reisedokumentopplysninger og biometriske kjennetegn som ansiktsbilde og fire fingeravtrykk fra de reisende. Dette vil bli kontrollert ved senere inn- og utreiser til og fra Schengenområdet, sier justisminister Mæland.