Gå til sidens hovedinnhold

Plager flypassasjerer med detaljer - dødsfeller slippes rett gjennom

- Hvordan kan et land som skal være sivilisert ta sjansen på dette?

I 27 år har Otto Waale jobbet i transportbransjen, og han kjører daglig rundt på veiene i Norge og ser en utvikling han ikke liker.

- På E134 er det ukentlig utforkjøringer med utenlandske vogntog som ikke er skodd etter norske forhold, og med sjåfører som ikke har erfaring med vinterveier. Vi har tidligere sett at opp mot 40 prosent av kontrollerte vogntog har hatt alvorlige feil og mangler.

- Bare på Svinesund passerer det i snitt 2000 vogntog hvert døgn, og vi vet fra tidligere kontroller at en stor prosentandel av disse ville fått kjøreforbud om de hadde blitt kontrollert. Enten på grunn av uegnede eller utslitte dekk, dårlig lastsikring eller bremsefeil, sier Waale.

Ifølge Statens vegvesen kontrolleres bare 20 vogntog på grenseovergangen hver dag, og nesten halvparten får kjøreforbud etter kontrollen.

- La køen stå til Göteborg!

Waage forstår ikke at en på enkelte områder tar sikkerhet ekstremt på alvor, mens en på andre områder ser gjennom fingrene på livsfarlig atferd.

- Om man skal ut og fly, så må man gjennom en sikkerhetskontroll. Alle som skal ut og fly må det. Noen ganger fører det til lange køer og lang ventetid, men selv om køen strekker seg gjennom avgangshallen og ut på fortauet, spiller det ingen rolle: Alle skal kontrolleres. Er tannkremtuben din for stor, så beslaglegges den. Dette godtar folk, for det handler jo om sikkerhet.

- Jeg var selv i Polen i nyttårshelgen og ble fratatt en boks med barberkrem i kontrollen, og den var av helt normal størrelse, sier yrkessjåføren.

Han mener det nå er på høy tide at man begynner å ta sikkerhet på alvor også når det kommer til utenlandske vogntog.

- Om vi legger til grunn at det bare er 2,5 prosent av vogntogene som er direkte trafikkfarlige, for å ikke bli beskyldt for å overdrive, så betyr det i så fall at det hvert døgn passerer 50 vogntog over grensen på Svinesund som aldri skulle kjørt på en norsk vintervei. 50 biler med destinasjon forskjellige steder i Norge som er potensielle drapsmaskiner.

- Hvordan kan et land som skal være sivilisert ta sjansen på dette? Vi skal slippe inn biler som kan true våre medmenneskers sikkerhet uten å kontrollere, på tross av at vi vet at det er nødvendig. Vi må kunne kreve at hver eneste bil kontrolleres, om så køen står til Göteborg!

Presser ut norske selskaper

Waale har engasjert seg i kampen mot såkalt kabotasjekjøring, der lastebiler fra utenlandske selskaper kommer til Norge og kjører innenlandsoppdrag. Dette er i utgangspunktet ulovlig, men en regelendring i 2009 skapte en viss åpning for det for selskaper innenfor EØS-området.

Les også: - Ikke pinlig, men trist

Den norske transportbransjen mener den lille åpningen som er laget, i praksis har skapt en piratvirksomhet der utenlandske lastebiler med varierende teknisk standard kommer til Norge for å utføre oppdrag for norske selskaper. På grunn av dårlig kontroll med virksomheten, slipper de i praksis unna nærmest alt av avgifter som norske selskaper må betale, og skaper derfor store utfordringer for norske selskaper.

- Disse bilene passerer grensene kun for at noen få skal tjene penger. De betaler ikke arbeidsgiveravgift, bompenger, moms og bidrar ikke positivt til noe i vårt samfunn. Tvert imot er de med å ødelegge rammebetingelsene for en hel bransje.

Norsk Transportarbeiderforbund ba i mai i fjor samferdselsministeren om å stoppe all kabotasekjøring fram til blant annet kontrollvirksomheten ble styrket.

- Dette kan du tenke på neste gang du har stått i en lang kø i sikkerhetskontrollen på flyplassen og vekteren beslaglegger tannkremen din.

- Vogntog til besvær

Leder for Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen i Region Øst, Geir Mjøsund, skrev i fjor i en kronikk om den frustrasjonen Vegvesenet føler med situasjonen.

- Tenk deg følgende: Et vogntog med utenlandske kjennemerker blir stoppet av Vegvesenet på Svinesund. Mønsterdybden i dekkene er fem millimeter, sjåføren har med seg sju kjettinger. Han skal til Ålesund via Hamar. I Østfold er veiene bare, men det er meldt tett snødrev i Mjøstraktene. Bør våre kontrollører holde sjåføren og kjøretøyet igjen på grensa?

- Kontrollene gjennomføres først og fremst for å sikre at trafikken på norske veier foregår så trygt som mulig. Alle som bruker veiene våre skal følge kravene i vegtrafikklovgivningen, uansett hvilket land de kommer fra. Kjøre/hviletidsbestemmelsene skal følges slik at sjåførene er opplagte bak rattet, lasten de kjører med skal være forsvarlig sikret, bremser og styring skal fungere og dekkene de kjører på skal være egnet for føret. De som ikke følger lover og forskrifter kan få bruksforbud til de påviste manglene utbedres, skriver seksjonslederen.

Ifølge Mjøsund vil ikke vogntoget i eksemplet over bli holdt igjen, fordi en rett og slett ikke har myndighet til det. Der og da gjør ikke sjåføren noe ulovlig, og følger dermed vegtrafikkloven.

- Vi kan imidlertid kontrollere vogntoget på nytt, før det kommer til de områdene der vi vet at mange får problemer. Dersom dekkene ikke er gode nok for det føret som gjelder der, kan vi ilegge bruksforbud til forholdene endrer seg, sier han.

Reklame

Her får du tak i de superpopulære shortsene

Kommentarer til denne saken