Så langt har fem fylkeslag i Arbeiderpartiet falt ned på et nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Natur og Ungdom øyner håp om et klart olje-nei på Arbeiderpartiets landsmøte 18.-21. april.

- Dette blir langt mer spennende enn jeg hadde trodde på forhånd, sier Silje Lundberg, leder i Natur og ungdom til Nettavisen.

Fem fylkeslag så langt
Så langt har fem fylkeslag i Ap sagt klart nei til konsekvensutredning og åpning for oljeboring. I helgen vedtok Aust-Agder, Møre og Romsdal og Akershus Arbeiderparti at de ikke ønsker en konsekvensutredning slik et flertall i programkomiteen i Ap går inn for. En opptelling Dagsavisen har gjort viser at fylkeslagene med vedtak for oljeboring bare har 124 av 300 delegater. Natur og Ungdom håper at de fristilte delegatene og delegatene fra fylker uten bindinger lytter til partiets ungdomsorganisasjon, til rådene fra statens miljøfaglige etater, fra fiskerne og fra reiselivsnæringen.

- Et verdivalg
Hun mener Norge står foran et verdivalg og et veivalg i spørsmålet om oljevirksomhet i sårbare havområder i nord, og hun er glad for støtten fra AUF i denne saken.

- I denne saken bør Arbeiderpartiet lytte til ungdommen og 14.000 AUF-medlemmer, sier hun.

Klart råd fra direktoratet
Mandag kom Direktoratet for naturforvaltning (DN) med sin uttalelse der de sier at det ikke er tilrådelig å åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja og Helgelandskysten. Direktoratet mener konsekvensene ved et oljeutslipp vil være for store.

NU-lederen er glad det klare rådet fra Direktoratet for naturforvaltning.

- Feil det Helga Pedersen sier
- Dette viser at det Aps nestleder Helga Pedersen har stått og sagt, at vi nå har kunnskapen som tilsier at det er riktig å gå videre med en konsekvensutredning, er feil. Den eneste i Arbeiderpartiets programkomité som tok en kunnskapsbasert og forsiktig tilnærming til spørsmålet var AUF-leder Eskil Pedersen, sier Lundberg.

Vil demonstrere under Ap-landsmøte
Hun sier Natur og ungdom vil jobbe aktivt fra mot Arbeiderpartiets landsmøte i april, og under selve landsmøtet skal de mønstre 200 ungdommer som skal være synlig til stede og markere motstanden mot oljesatsing i nord.

- Men meningsmålingene tilsier regjeringsskifte etter valget 9. september. Hva da?

- Høyre og Fremskrittspartiet er åpne på sine standpunkter og pakker det ikke inn. Det er en ærlig sak. Fram mot valget må vi bygge en bred folkebevegelse mot oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er et markant stemningsskifte på gang, og det er splittelse også i partiene som er for oljevirksomhet i nord, sier Lundberg.

Slik splitter oljen Aps fylkeslag

OSLO (NTB): Ti av Arbeiderpartiets (Ap) fylkeslag ønsker konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. Fem fylkeslag er motstandere, mens fire ikke har bestemt seg.

Arbeiderpartiet er dermed sterkt splittet i synet på oljeboring i nord foran landsmøtet om en måned.

Et flertall av fylkeslagene sier riktig nok ja, men mange av disse fylkeslagene er små. Til sammen har de ikke flere enn 124 av til sammen 300 delegater, skriver Dagsavisen.

Oslo er blant fylkeslagene som sier klart nei til konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

En nesten enstemmig programkomité i Ap går inn for konsekvensutredning. Kun AUF-leder Eskil Pedersen gikk imot forslaget.