Gå til sidens hovedinnhold

Sinvest klargjør for nye investeringer(Ny)

Riggselskapet Sinvest velger nå å øke krigskassen for nye investeringer i et stigende riggmarkedet, og åpner samtidig for et nedsalg i Ocean Rig

Nytt: Flere kommentarer fra Sinvest



Sinvest går nå noe overraskende til det skritt å innløse et konvertibelt lån de tok så sent som i august i fjor. Lånet på 175 millioner kroner søkes nå erstattet av et nytt konvertibelt lån med en ramme på 400 millioner kroner.



Noe av det viktigste med refinansieringen, utenom den økte rammen, er at det nye lånet vil bli utstedt uten pant i selskapets eiendeler, og med en langt høyere konverteringskurs.



Adm. direktør Svein Anton Bjørnholmen i Sinvest opplyser til iMarkedet.no at refinansiering løser opp pantet i Sinvest-aksjer i riggselskapet Ocean Rig. Sinvest er største aksjonær i Ocean Rig.



- Det er to grunner til at vi gjør dette. Markedet og kursene har tatt seg kraftig opp og ved å innløse slipper eksisterende aksjonærer en større utvanning. For det andre slipper vi pantsettelsen av Ocean Rig-aksjene, sier Bjørnholmen.



Åpner for Ocean Rig-salg

På direkte spørsmål sier Bjørnholmen til iMarkedet.no at selskapet ikke har noe planer om å selge sine Ocean Rig-aksjer.



- Men skulle den kursen gå kraftig og vi ser andre interessant investeringer, er vi heller ikke fremmede for å selge. Da er greit å ha "released" aksjene fra pantet , sier Bjørnholmen til iMarkedet.no.



Hyggelig gevinst

Ifølge selskapet vil det eksisterende lånet bli innløst med en overkurs på 30 prosent, og gir dermed en meget hyggelig gevinst for obligasjonseierne i den korte låneperioden.



Samtidig er det en hyggelig gest overfor andre aksjonærer som dermed unngår større utvanning. Obligasjonene kan nemlig konverteres på kurs 15,50 kroner.



Det nye lånet vil ha en konverteringskurs på 29 kroner, men ha ellers de samme betingelsen som det forrige lånet; fem års løpetid, en rente på 8,25 prosent og rett til å innløse lånet gjennom en periode på 12 måneder etter utstedelse til en kurs på 130 prosent av pålydende.



Opptak av det konvertible obligasjonslånet er avhengig av tilslutning på en ekstraordinær generalforsamling som ventes avholdt 24. januar 2005. Selskapets største aksjonær Skeie Group AS har gitt forhåndstilsagn om å stemme for styrets forslag.



Pareto Securities er tilrettelegger av lånet.



Rom for nye rigger

Bjørnholmen og Sinvest ser ikke problemer med å finne prosjekter for den utvidede lånerammen på 225 millioner kroner.



Han påpeker overfor iMarkedet.no spesielt de to opsjonene på oppjekkbare borerigger selskapet har ved verftene i Singapore. Selskapet har for øyeblikket tre oppjekkbare borerigger under bygging der.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar