(SIDE2): Forsker Sturla Nordlund ved Statens institutt for rusmiddelforskning står bak ny studie av nordmenns holdningsendring til alkoholmisbruk.

Studien viser at jo høyere alkoholforbruket i befolkningen blir, desto mer drikking skal til før det blir oppfattet som misbruk.

- Vi finner en betydelig liberalisering av holdningene fra 1964 til 1989, og dette har forsterket seg til 2006. Det er en klar sammenheng: jo mer folk drikker, jo mer liberale blir deres oppfatning av hva «alkoholmisbruk» er, sier Nordlund.

Om studien
Nordmenns oppfatning av alkoholkonsum har forandret seg betydelig, og også tanker om hva som karakteriseres som «alkoholmisbruk». Vi er generelt blitt mer liberale og tolerante.

Nordlunds studie presenteres i tidsskriftet «Addiction Research and Theory». De første undersøkelsen ble gjennomført i ti norske byer i 1964, og oppfølgingsundersøkelser ble gjort i 1989 og 2006. Personene i studien karakteriserte 18 forskjellige drikkesituasjoner som «misbruk», «ikke misbruk» og «tvilstilfeller». De 18 drikkesituasjonene ble utformet på basis av kombinasjoner ut fra ulik grad av selskapelighet, drikkehyppighet og beruselse.

FØLG MED PÅ VÅRE HELSESIDER HER.

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her