– Denne regjeringen har ikke til hensikt å øke eiendomsskatten. Vi har i stedet lagt opp en egen boligstrategi for å få bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel i boligpolitikken, sier Jensen til NTB.

OECDs visedirektør Bob Ford og landdirektør Phil Hemmings var mandag i Oslo for å presentere den siste rapporten om norsk økonomi.

De advarer særlig om at lave renter og stadig høyere boligpriser kan føre Norge inn i en boligboble.

– Man kan aldri se en boble mens man er i den. Men boligprisene kan komme til å falle ganske mye, sier Ford.

I rapporten advarer OECD om at en boligboble kan true den økonomiske stabiliteten.

– Lave renter kan skape en farlig situasjon. Man må forsikre seg på en eller annen måte, sier Ford, som mener økt eiendomsskatt og strengere bankreguleringer kan være veier å gå. (©NTB)