Som Nettavisen tidligere har omtalt, har ikke de norske drivstoffkjedene kuttet drivstoffprisene like mye som en nedgang i oljeprisen skulle tilsi.

Nettavisens utregninger viser at listeprisen til Norges største drivstoffkjede har falt rundt en halv krone mindre enn hva prisfallet skulle tilsi - når man tar høyde for blant annet dårligere dollarkurs.

Denne utviklingen har også regjeringen merket seg, og nå kaller finansminister Siv Jensen og næringsminister Monica Mæland inn toppene i de fire største drivstoffkjedene i landet til et oppvaskmøte.

- De siste månedene har vi sett vesentlige fall i oljeprisen uten at drifstoffprisene har gått tilsvarende ned, skriver næringsdepartementet i en melding.

- I statsbudsjettet holdes veibruksavgiftene på drivstoff nominelt uendret, som innebærer at de reelt sett blir lavere. I tillegg fjernes veibruksavgiften på biodiesel og det innføres halv sats for bioetanol, legger de til.

- På denne bakgrunnen ønsker næringsministeren og finansministeren å få informasjon om hvordan bransjen forholder seg til lavere oljepris og nye avgiftslettelser fra 2015, meldes det.

Det lukkede møtet vil holdes mandag klokken 13.

- Glad for å kunne forklare oss

Kommunikasjonsdirektør Pål Heldaas i Statol Fuel & Retail sier til Nettavisen at de er glad for møtet og ser frem til å forklare seg.

- Vi er glad til å få anledning til å gå gjennom prisutviklingen og forklare hvordan vi arbeider med prisutviklingen, både nasjonalt og i mikromarkedene rundt hver enkelt stasjon. Dette er komplisert og ikke kjent for alle, så vi er glade for å kunne få gi en redegjørelse, sier Heldaas.

Ifølge Statoil-direktøren er den største utfordringen at de har så mye de vil si.

- Vi har bare fått 10 minutter, så vi forbereder oss så godt vi kan for å få med alt vi vil si.

- Dette blir som når Konkurransetilsynet gransker oss, for oss betyr det at mistanken om høye marginer og prissamarbeid blir utvisket når resultatet av granskingen legges frem, sier han.

Konkurransetilsynet melder om høyere marginer

Tidligere i år la Konkurransetilsynet frem en rapport som meldte at norske bensinstasjonskjeder tar vesentlig høyere marginer enn før.

Selskapene i drivstoffmarkedet henter inn større bruttomarginer enn før. Bruttomarginen i Norge har økt, slo Konkurransetilsynet fast.

Det er primært innføringen av høyere veiledende priser som skaper større prisvariasjon gjennom uken, samt et ekstra prishopp på torsdag, som har ført til at marginene har gått oppover, ifølge tilsynets utredninger.

Informasjonssjef Eirik Hauge i Esso Norge har tidligere vedgår overfor Nettavisen at selskapenes priser ikke nødvendigvis trenger å henge sammen med prisen de betaler.

- Målsettingen vår er at Esso-stasjonene skal være konkurransedyktig på pris i sitt lokalmarked, og dette vil i stor grad påvirke pumpeprisene i tillegg til hvordan råvarepriser, dollar-kurs og kostnader til distribusjon og markedsføring utvikler seg.