Gå til sidens hovedinnhold

- Selv vi i opposisjon er urolig for å si det vi egentlig mener

- Det verste med å være statsråd er at jeg ikke kan være like fri i formen som jeg var før.

HTML EMBED

CAFE CHRISTIANIA (NA24): Det er ikke alltid like lett å være politiker. Både finansminister Siv Jensen og Arbeiderpartiets finanspolitiske statsråd Jonas Gahr Støre kan ikke alltid si hva de egentlig mener.

Det var på tenketanken Civitas frokostmøte denne uken under diskusjonen om kompetent kapital og eierskap og hvordan man kan få mer privat risikokapital til finansiering av nye bedrifter i Norge, at frustrasjonen fra de to kom fram, med kraftig latter fra salen.

- Jeg registrer at Civita foreslår å fjerne formuesskatten. Nå kan ikke jeg forskuttere hva regjeringen vil gjøre videre og jeg må innrømme at det er noe av det verste med å være statsråd, at jeg ikke kan være like fri i formen som jeg var før, sa Jensen.

- Men jeg kan i hvert fall si at vi har gått til valg på å gjøre noe med den særnorske formuesskatten fordi vi mener at den er til skade for mange av våre bedrifter, fortsatte hun.

- Handler ikke om å skattlegge de rike
Mange mener formuesskatten slår meget uheldig ut for mange gründere, som får store papirformuer hvis de lykkes, men som regel har lite penger til skatten. Enten må de selge aksjer i selskapene sine eller så må de ta opp lån.

- Dette handler ikke om å skattlegge de aller rikeste, men en særnorsk skatt som kan være til skade for de langsiktige investeringene i næringslivet, sa Jensen

- Uten formuesskatten vil deler av de pengene gått til risikokapital. Derfor har vi startet arbeidet med å redusere formuesskatten ytterligere. Vi gjør altså ikke det som følge av omsorg for de aller rikeste i vårt samfunn, men vi gjør det fordi vi mener næringslivet trenger det, sa hun videre.

- Ser etter andre incentiver
Jonas Gahr Støre er ikke helt enig med Siv Jensen, i hvert fall er det det han sier.

- Siv Jensen sa at det var tabu å snakke om formuesskatt. Tanken på at vi fjerner formuesskatten og det går 15 milliarder ut av budsjettet til noen få mennesker og det vil gå til tidligfasekapital. At noen av de pengene vil gjøres tilgjengelig til tidligfase investeringer er jeg ikke i tvil om, men da er jeg mer åpen på å se om det er andre insentiver som kan være mer målrettet, sa Støre.

- Jeg er helt enig i at samfunnet vårt har en grunnleggende utfordring rundt attraktiviteten til eiendom og heller flytte penger dit enn å investere i mer verdiskapende selskaper. Det er et stort og komplisert tema, som virkelig er tabubelagt i den politiske debatten. Hvilke virkemidler har vi der? Selv vi som er i opposisjon er urolig for å si det vi egentlig mener.

- Ikke alltid si hva man mener
Nettavisen NA24 ber om en liten presisering fra Støre etter debatten.

- Veldig mange av de folkevalgte sitter på store formuer i eiendom og veldig mange av velgerne sitter på bedtydelige formuer i eiendom. Er det derfor dette temaet er tabubelagt?

- Nei. Jeg vil helt avvise at det er personlig. Vi som borgere opptrer som alle andre borgere med stort innsyn i alt vi gjør. Men hvordan vi verdsetter formuesobjekter på her i landet er et følsomt tema, sier Støre til Nettavisen NA24.

- Går du inn i en diskusjon om noe skal verdsettes mindre, vil jeg utfordre deg intellektuelt på hva som skal verdsettes høyere? Det er en svær sak. Derfor sier jeg i et åpent frokostmøte at man kanskje ikke alltid skal si hva man mener, sier Støre.

- I et moderne samfunn som vårt, bør vi ha en løpende diskusjon og refleksjon om hvordan man stimulerer best mulig bruken av ressursene, fortsetter han.

- Du er veldig opptatt av at det skal være minst mulige forskjeller i samfunnet. Men i dag har man jo store forskjeller i form av at mange av oss sitter på millionformuer i eiendom, mens andre har ingenting. Forskjellene i det norske samfunnet har vel aldri vært større?

- Til sammenligning med andre land, har forskjellene i Norge gått ned de siste årene. Den øverste andelen rykker ifra og det skyldes blant annet arv. Norge har gått mot strømmen, mens Sverige har gått med strømmen med økte forskjeller, sier Støre.

- Noen forskjeller kan du ikke, og bør du heller ikke, sette inn tiltak mot. Men internasjonal litteratur og ekspertise, alt fra IMF, Verdensbanken og OECD peker på at kraftig økende forskjeller svekker omstillingsevnen i økonomien, sier Støre.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken